top of page
Search

TCF7L2

Gene of the week: TCF7L2 This week’s gene is strongly determining your risk for type-2 diabetes. The normal genotype is C:C, and when you have C:T your risk is 40% higher, and 100% higher when you have T:T as the genotype. This genotype occurs for about 11% of the western population. The risk for type-2 diabetes is even larger if you also have other genetic variations that are related to metabolism, e.g. HHEX, which has been discussed earlier in this column. The reason for the effect that this genotype has on diabetes is multifold: One study showed that having T:T reduces the production of insulin, so that overall higher glucose levels are the result. Another study shows that being clinically obese, another well-known risk factor for type-2 diabetes, has the same effect as merely having this genotype, indicating how powerful simple changes in genetic code can be for serious health concerns. Another effect of this genetic code that has been proven in clinical studies, is that it increases the risk for colorectal cancer. So, if you are the carrier of one T or two T’s in your TCF7L2 gene, it is important to increase the nutrients in GenHealth that improve your insulin sensitivity (such as copper) and also optimize your antioxidant intake to lower potential harmful effects of free radicals.Tohtori Peterin Viikon Geeni: TCF7L2 Tämän viikon geeni vaikuttaa vahvasti II-tyypin Diabeteksen riskiin kehossasi. Normaali genotyyppi on C/C, mutta jos genotyyppisi on C/T niin riskisi on 40% korkeampi, ja 100% korkeampi, jos jos genotyyppisi on T/T. Korkeimman riskin aiheuttava genotyyppi esiintyy noin 11%:lla länsimaisesta väestöstä. Lisäksi II-tyypin Diabeteksen riski kasvaa edelleen, jos sinulla on muita riskiä kasvattavia genotyyppejä niissä geeneissä, jotka liitetään aineenvaihduntaan, kuten HHEX, josta olen keskustellut palstallani aikaisemmin. Syyt sille, miksi tällä genotyypillä on vaikutus diabeteksen kehittymiseen, ovat moninaiset. Tutkimus on osoittanut genotyypin T/T alentavan insuliinin tuotantoa, jolloin tuloksena on ylipäätään korkeammat glukoositasot. Toinen tutkimus on osoittanut, että ylipaino, joka on toinen merkittävä vaikuttaja II-tyypin Diabeteksen kehittymiseen, aiheuttaa saman riskin, kuin tämän genotyypin omaaminen, mikä kertoo siitä kuinka valtava vaikutus geneettisen koodin muutoksilla on hyvin vakavienkin terveysuhkien osalta. Toinen vaikutus, joka tällä genotyypillä on tutkimuksissa osoitettu olevan, on, että se kasvattaa paksusuolen syövän riskiä. Näinollen, jos sinä kannat yhtä tai kahta T:tä TCF7L2 geenissä, on välttämättömän tärkeää lisätä mikroravintoaineita GenHealthissasi, että voidaan parantaa insuliiniherkyyttäsi (esimerkkinä kupari) ja myös optimoida antioksidanttien annos vastaamaan sinun tarpeitasi, että voidaan madaltaa vapaiden radikaalien aiheuttamia vahingollisia vaikutuksia.


12 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page