top of page
Search

HHEX

This week, I discuss the HHEX gene. This gene is located in the metabolism section of the GenTest report and stands for hematopoietically expressed homeobox. It is an interesting gene, as it codes for a protein that has been shown to have health effects in a number of different health concerns. First of all, the gene plays an important role in the formation of beta-cells. These are the insulin producing cells in the pancreas. Insulin is the hormone that promotes the cells in our body to absorb glucose and use it as the energy source. If that glucose absorption is limited then you are at a higher risk for developing diabetes, with various consequences such as increased damage to nerve cells, eyes, brain etc. It is known that for people with a the genotype C (which is for 52% of the population), there is a clear increased risk for type-II diabetes. People with T are at a reduced risk. If there is an increased risk there is clear advise to use extra zinc and extra antioxidants to reduce the damaging risks to the tissues that would be the result of the genotype. Interestingly, in 2007 a publication in Science discussed the results of the genotypes in the Finnish population for this gene in relation to the risk of developing type-II diabetes, which showed that indeed for this population the genotype C is clearly more present in people with type-II diabetes. A second interesting finding for this gene is its potential link to an increased risk of Alzheimer. It is know that type-II diabetes has an negative effect on the risk of this disease, but now it may be linked to the same genetic variation of HHEX, that may alter the possibility of the break-down of beta-amyloid protein, which is thought to cause Alzheimer’s disease.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: HHEX

Tällä viikolla keskustelen HHEX geenistä. Tämä geeni löytyy GenTesti raportin aineenvaihduntaa käsittelevästä osiosta ja lyhenne viittaa hematopoeettisesti ilmaistuun homeoboksiin. Geeni on hyvin mielenkiintoinen, sillä se koodaa proteiinia, jolla on osoitettu olevan terveyttä edistävä vaikutus useiden eri terveysriskien osalta.

Ensinnäkin, geenillä on tärkeä rooli beetasolujen muodostamisessa. Nämä ovat insuliinia tuottavia soluja jotka sijaitsevat haimassa, Langerhansin saarekkeissa. Insuliini on hormooni, joka tukee glukoosin imeytymistä soluihin, ja sen käyttöä energian lähteenä. Jos glukoosin imeytyminen on rajoittunut, sinulla on kohonnut riski kehittää diabetes, sekä sen seurauksena lisäätyneet vauriot hermosoluissa, silmissä, aivoissa ja niin edelleen.

Tiedämme, että ihmisillä joiden genotyyppi on C (noin 52% populaatosta) on II-tyypin diabeteksen kohonnut riski. Ne, joiden genotyyppi on T, kuuluvat joukkoon, joiden riski on alentunut. Jos diabeteksen riski on kohonnut, tieteellisen aineiston mukaan sinkin ja antioksidanttien määrän lisääminen vähentävät kudosvaurioiden riskiä, joita tämä genotyyppi voi aiheuttaa.

Vuoden 2007 tieteellinen julkaisu kuvasi suomalaisten joukossa esiintyviä geotyyppejä liittyen II-tyypin diabeteksen kehittymiseen ja tämä julkaisu osoitti genotyypin C olevan selvästi useammin niillä henkilöillä, jotka sairastavat II-tyypin diabetesta. Toinen hyvin mielenkiintoinen löydös on tämän geenin mahdollinen yhteys Alzheimerin taudin kehittymiseen. Tiedämme II-tyypin diabeteksen vaikuttavan negatiivisesti tämän sairauden kehittyisessä, mutta nyt se voidaan myös yhdistää samaan HHEX geenin variaatioon, joka voi vaikuttaa beta-amyloidiproteiinin pilkkomista, jonka uskotaan olevan Alzheimerin taudin syynä.


29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page