top of page
Search

TNF-a

TNF-a stand for Tumor Necrosis Factor-alpha. It is a very important part of your biochemistry that plays a key role in the promotion of inflammatory responses in your body. In the GenTest report it is listed under the inflammatory joint condition section, since genetic changes in this gene have a very important outcome for people that have a genotype that promotes the inflammation, but it has many more possible increases in risk for certain health concerns. It is what geneticists call a complex gene, meaning that genetic variations in TNF-a combined with variations in other genes leads to increased risk for various health issues. Inflammation is a response to attacks on the body or its organs by external causes. The inflammation is produced by our body to make us alert to those causes and ensures that our body produces proteins and molecules that help our biochemistry to get rid of those attacking molecules. In that sense, inflammation is a good reaction. Sometimes, inflammation is experienced as a negative reaction of our body, and often it is, such as for inflammatory joint problems. Symptoms of inflammatory joint problems include stiffness, pain, and swelling of the joints, restricted motions, and reduced physical strength. People with G:G as the genotype have a normal mechanism of TNF-a and generally a normal risk. A:G increases the risk by a factor of 2 and A:A by a factor of 2.5. Typically, the gentic variation that has an increased risk for a bad inflammatory response may lead to various effects, such as an increased risk for asthma, Chrohns’ disease (inflammation of the gut) and psoriasis. If GenHealth users have an increased risk for inflammation, the product contains extra MSM, or methylsulfonylmethane. This sulphur-containing component is present in small amounts in a number foods and beverages. Studies have shown that is particularly effective in reducing the inflammatory response in people that have a too active inflammation due to the genetic variation. In 2004 and 2006 two studies concluded that MSM results in significant improvement in pain outcomes in the treatment of osteoarthritis. Other studies show that MSM shows an improvement of symptoms like pain, inflammation and swelling of joints.

Tohtori Peterin viikon geeni: TNF-a TNF-a tulee sanoista Tumor Necrosis Factor-alpha joka vapaasti suomennettuna on kasvaimen nekroositekijä alpha. Se on merkittävä osa biokemiaasi sen tukiessa tulehdusvastetta kehossasi. GenTesti raportissa se on listattu nivelten tulehdustiloja käsittelevään osioon geneettisten variaatioiden aiheuttaessa merkittäviä vaikutuksia niiden ihmisten kohdalla joiden keho on tulehdusherkkä, samanaikaisesti kun tietyt variaatiot lisäävät riskiä monien terveysriskien osalta. Geneetikot kutsuvat geeniä kompleksiseksi, mikä tarkoittaa sitä että tietyt geneettiset variaatiot TNF-a geenin kohdalla yhdistettynä variaatioihin toisissa geeneissä johtavat kohonneeseen riskiin useiden terveysriskien osalta. Tulehdus on kehomme vaste ulkoisten tekijöiden vaikutuksiin kehossamme ja sen elimissä. Kehomme tekee tulehduksen saadakseen meidät huomaamaan nämä tekijät sekä saadakseen kehomme muodostamaan proteiineja ja molekyylejä jotka mahdollistavat ja auttavat biokemiaamme poistamaan haitalliset ulkoiset tekijät kehostamme. On siis tilanteita joissa tulehdus on toivottava reaktio. Joissakin tilanteissa se koetaan kehossamme negatiivisena reaktiona ja usein niin onkin, kuten nivelten tulehdustilojen kohdalla. Niveltulehduksen oireisiin kuuluu nivelten jäykkyyttä, kipua ja nivelten turvotusta, liikerajoitteita ja nivelten heikkoutta. Se populaatio, jolla on genotyyppi G/G omaa tyypillisen riskin, mutta genotyyppi A/G nostaa riskin kaksinkertaiseksi ja genpotyypin A/A omaavalla populaatiolla riski on 2.5 kertainen. Tyypillisesti geneettinen variaatio, jossa tulehdusvaste on voimakas ja herkkä voi saada aikaan erilaisia vaikutuksia, kuten kohonnut riski sairastua astmaan, Crohnin tautiin (suoliston tulehdustila) tai psoriasiksen oireiden kehittyminen. Jos GenHealthin käyttäjällä on kohonnut tulehdusriski, tuote sisältää käyttäjän tarvitseman annoksen MSM:ia, metyylisulfonyylimetaania. Tämä rikkiä sisältävä komponentti on osana useita ruokia ja juomia ja tutkimukset ovat osoittaneet sen olevan erityisen tehokas tulehdusvasteen laskemisessa niiden ihmisten kohdalla joiden keho on geneettisestä variaatiosta johtuen yliaktiivinen tulehduksen nostamisessa. Vuosina 2004 ja 2006 kaksi erillistä tutkimusta osoitti että MSM johtaa huomattavaan kiputilojen muutokseen osteoartriitin hoidossa. Toiset tutkimukset ovat osoittaneet MSM:n vaikutukset oireiden, kuten kipu, tulehdus ja nivelten turpoaminen, lieventämisessä.


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page