top of page
Search

SREBP

The SREBP gene is an abbreviation for Sterol Regulatory Element Binding Protein. It can be found in the heart section of GenTest, because it regulates the synthesis of cholesterol. Most people think that cholesterol has only negative effects, but that is not true. There are two kinds of cholesterol: LDL or low-density lipoprotein cholesterol, which is the cause of blockage in our arteries, and HDL, or high-density lipoprotein cholesterol. They are often referred to as bad and good cholesterol. Cholesterol has two different sources: one is the uptake from our food, mostly fatty food, and the other one is our own body’s production. All cells in our body strive to maintain proper levels of lipids, mostly fats and oils. They can adapt to various conditions. For example, when cellular cholesterol levels fall below the level needed, the cell makes more of the enzymes necessary to make cholesterol. The opposite is also true. In Finland a study was conducted in 300 cases of sudden death due to coronary artery disease early in life. This study proved that a genetic variation in this gene is associated with a clearly higher risk for heart disease, and those people will benefit from cholesterol management by adding phytosterols to GenHealth, as these ingredients block unnecessary cholesterol absorption from the food. Interestingly, the gene also has an effect on the risk for osteoarthritis. This health concern is the most common form of arthritis, affecting millions of people worldwide. It occurs when the protective cartilage on the ends of your bones wears down over time. Although osteoarthritis can damage any joint in your body, the disorder most commonly affects joints in your hands, knees, hips and spine. Osteoarthritis symptoms can usually be effectively managed, although the underlying process cannot be reversed. Staying active, maintaining a healthy weight and other treatments may slow progression of the disease and help improve pain and joint function. It is known that people with the genotype G:G have a normal risk for osteoarthritis. C:G raises the risk for osteoarthritis by 48% and the C:C genotype gives 103% more risk. If you are at a higher risk you may benefit from extra Omega-3 fatty acids. Also people with osteoarthritis tend to have higher cholesterol levels, so also for that reason adding phytosterols to their GenHealth make perfect sense.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: SREBP SREBP geeni on lyhennelmä sanoista Sterol Regulatory Element Binding Protein. Se löytyy sydämen osiosta GenTestissä, ja se säätelee kolesterolisynteesiä. Useimmat meistä ajattelee, että kolesterolilla on vain negatiivisia vaikutuksia, mutta tämä ei ole totta. Kolesterolia on kahden laista: LDL on matalatiheyksinen lipoproteiinikolesteroli joka voi aiheuttaa tukoksia valtimoissamme, ja HDL on korkeatiheyksinen lipoproteiinikolesteroli. Näihin viitataan usein sanoilla hyvä ja huono kolesteroli. Kolesterolin lähteitä on kaksi erilaista: yksi on ravinnostava saatava kolesteroli, joka imeytyy enimmäkseen rasvaisesta ravinnosta, ja toinen on meidän kehomme kolesterolituotanto. Kaikki solumme pyrkivät ylläpitämään sopivaa rasvahappojen tasoa, joita saamme rasvoista ja öljyistä, ja ne sopeutuvat muuttuviin olosuhteisiin. Esimerkiksi, kun solutason kolesterolitasot laskevat alle tarvittavan, solu valmistaa enemmän kolesterolin valmistuksessa aktiivisia entsyymejä. Tai toisinpäin. Suomessa on tehty tutkimus jossa tutkittiin 300 äkillistä kuolemaa joiden syynä oli sepelvaltimotauti, joka ilmeni jo aikaisin elämänkaaren aikana. Tämä tutkimus osoitti, että geneettinen variaatio SREBP geenissä liittyy suoraan kohonneeseen sydänsairauden riskiin, ja variaation omaavat henkilöt hyötyvät paremmasta kolesterolin sääntelystä käyttämällä ravintolisää, johon on lisätty kasvisteroleja, kuten GenHealth. Tämä ainesosa estää liiallisen kolesterolin imeytymisen ravinnosta. Mielenkiintoista kyllä, geenillä on vaikutus myös nivelrikon kehittymiseen. Nivelrikko on kaikkein yleisin niveltulehduksen muoto ja miljoonat ihmiset maailmassa kärsivät siitä. Se kehittyy suojaavan nivelkalvon kuluessa yhä ohuemmaksi vuosien aikana. Vaikka nivelrikko voi tulla mihin vaan niveleen kehossasi, se esiintyy useimmin ranteissa, polvissa, lantiossa ja selkärangassa olevissa nivelissä. Nivelrikon oireita voidaan usein hoitaa tehokkaasti, joskin taustalla olevaa prosessia ei voida pysäyttää. Aktiivisuus, normaalipainon ylläpitäminen, ja erilaiset hoitotoimet voivat hidastaa sairauden etenemistä ja lievittää kipua sekä parantaa nivelten toimintaa. Tiedämme, että se osa väestöstä, joiden genotyyppi on G/G omaavat normaalin nivelrikon riskin. C/G genotyyppi kohottaa nivelrikon riskiä 48% ja C/C genotyyppi lisää riskiä 103%. Jos sinulla on kohonnut nivelrikon riski, voit saada hyötyä omega-3 rasvahaposta. Kuitenkin, nivelrikosta kärsivillä ihmisillä on havaittu korkeita kolesterolitasoja, joten myös tästä syystä kasvisterolien lisääminen GenHealthiin on hyödyksi.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page