top of page
Search

PPARG

PPARG stands for Peroxisome Proliferator Activated Receptor Gamma. A whole mouth full, but simply said, this gene encodes for the enzyme that regulates the formation of adipocytes, which are known as the fat cells, that store fat to be used as future energy source. An average human adult has 30 billion fat cells with a weight of 13.5 kg. If excess weight is gained as an adult, fat cells increase in size about fourfold before dividing and increasing the absolute number of fat cells present, to store more fat. There are basically two types off at cells: white fat cells and brown fat cells. Both types have a different effect on our health. Also, both fat cell types excrete a number of different hormones, such as leptin, which is a hormone that is regulated in giving a satiety signal to our body, indicating that we have had enough to eat. Genetic variations in the PPARG gene have been associated with a number of diseases, such as obesity, diabetes, atherosclerosis and different forms of cancer. The gene is located in the metabolism section of GenTest, because of its clear relationship with the development of type-II diabetes. The normal genotype is C:C with a normal risk for this disease. If your genotype is either C:G or G:G, studies have estimated that you have a 3 times higher risk for type II diabetes and cardiovascular disease, likely due to the worse fat metabolism in your body. In that case, you need to take a higher dose of nutrients that improve insulin functioning in your body, and reduce the intake of fatty foods and watch the intake of cholesterol. Phytosterols will be part of your GenHealth in that case as well. About 18% of the population have this higher risk profile. In a large study in Finland, the reverse was studied: Do patients with type II diabetes have a higher incidence of these genotypes, and it was concluded that indeed, in type II diabetics, the incidence of the C:G or G:G genotype is present in over 50% of the patients. But that does not mean its presence guarantees the development of diabetes, because other factors, such as lifestyle and nutrient intake play an additional important role. That is where GenHealth comes in.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: PPARG

PPARG on Peroksisomi Proliferaattorin aktivoimaa Reseptori Gammaa. Sana on vaikea, mutta yksinkertaistettuna, geeni koodaa entsyymiä joka sääntelee adiposyyttien muodostumista. Adiposyytit ovat tulevaisuuden energiantarpeen täyttämiseksi rasvaa varastoivia soluja. Keskimäärin aikuisella ihmisellä on 30 miljoonaa rasvasolua, jotka painavat noin 13.5 kiloa. Jos rasvaa varastoituu ylimäärin, rasvasolujen koko kasvaa noin nelinkertaiseksi, ennen kuin ne jakautuvat ja rasvasolujen kokonaismäärä kasvaa ylimääräisen rasvan varastoimiseksi.

Käytännössä rasvasoluja on kahdenlaisia: valkoisia ja ruskeita. Molemmilla tyypeillä on omat vaikutuksensa terveyteemme. Lisäksi, molemmat rasvasolut erittävät useita eri hormoneja, kuten leptiiniä. Leptiinihormonin sääntely vaikuttaa tyydyttyneisyyden tunteeseen kehossamme, joka siis antaa viitteen siitä, että olemme syöneet riittävästi.

Geneettiset variaatiot PPARG geenissä on yhdistetty useisiin sairauksiin, kuten sairaalloinen ylipaino, diabetes, verisuonten tukkeumat ja syövän eri muodot. Geeni löytyy GenTestiraportin aineenvaihduntaa käsittelevästä osiosta, koska sen yhteys II-tyypin diabeteksen kehittymiseen on osoitettu selkeästi.

Väestössä normaaliksi määritelty genotyyppi on C/C, jonka tuloksena II-tyypin diabeteksen riski on normaali. Jos genotyyppisi on C/G tai G/G on arvioitu, että riski on kasvanut kolminkertaiseksi sekä II-tyypin diabeteksen, että sydänsairauksien osalta, mikä johtuu todennäköisimmin siitä, että rasva-aineenvaihdunta kehossasi on heikentynyt.

Näissä tapauksissa tarvitset korkeampia annoksia mikroravintoaineita, jotka tehostavat insuliinin toimintaa kehossasi, ja samalla on hyvä kiinnittää huomiota ravintosi sisältämään rasvan ja kolesterolin määrään. Kasvisterolit ovat osa GenHealthiasi näissä tapauksissa myös.

Noin 18% väestöstä kantaa tätä kohonneen riskiprofiilin määrittävää genotyyppiä. Suuressa Suomalaisessa tutkimuksessa tutkittiin asiaa käänteisesti: Esiintyykö II-tyypin diabetesta sairastavilla useammin mainitut genotyypit, ja tutkimuksen perusteella todettiin, että II-tyypin diabetesta sairastavilla genotyypit C/G tai G/G esiintyvät yli 50% potilaista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että genotyypin esiintyminen takaisi diabeteksen kehittymisen, koska on muita vaikuttajia, kuten elämäntyyli, ja ravitsemus, jotka näyttelevät merkittävää roolia. Tämä tekee GenHealthista parhaan mahdollisen valinnan.


20 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page