top of page
Search

NOS3 (Episode 1)

The NOS3 gene is listed three times in the GenTest report under the section for heart disease, because there are three possible genotype variations in this gene. This week, I discuss the first one: for rs2070744. NOS3 stands for Nitric Oxide Synthase 3. The molecule nitric oxide is a molecule that is produced naturally by your body, and it's important for many aspects of your health. Its most important function is vasodilation, meaning it relaxes the inner muscles of the blood vessels, causing them to widen and increase circulation. It was proclaimed the "Molecule of the Year" in 1992. The 1998 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded for discovering nitric oxide's role as a cardiovascular signalling molecule. Our body produces this molecule to signal to the vascular system that it has to relax, and as a result it reduces the blood pressure. In a study published in 2017, it was concluded that people with hypertension (high blood pressure), the presence of the C code in either one or both DNA strands, is significantly higher. It was found that the change of the T to the C genotype reduced the synthesis of nitric oxide by over 50%, and therefore the body is no longer as effective to instruct the cardiovascular system to relax. In conclusion, the T:T genotype is more frequently present in non-hypertensive people, whereas the C:C genotype is more present in people with high blood pressure, leading the researchers to believe that this genotype is predictive for high blood pressure. When you have the C:C, or C:T genotype, GenHealth will provide you with micronutrients to reduce your blood pressure, and advise you to reduce the intake of macronutrients that are known to increase blood pressure, such as too much salt, and saturated fat.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: NOS3 (Episodi 1) NOS3 geeni on listattu kolme kertaa GenTestiraportissa sydäntä koskevassa osiossa, koska tässä geenissä on kolme mahdollista variaation esiintymiskohtaa. Tällä viikolla tutustumme ensimmäiseen, joka sijainti on rs2070744. NOS3 tulee sanoista typpioksidisyntaasi 3. Typpioksidi molekyyli muodostuu luonnollisesti kehossa ja se on monella tavalla tärkeä terveydellesi. Sen kaikkein tärkein tehtävä on vasodilaatio, toisinsanoen, se rentouttaa verisuoniston sisäisiä lihaksia, saaden aikaan niiden laajenemisen, ja verenkierron paranemisen. Vuonna 1992 se nimettiin vuoden molekyyliksi ja vuoden 1998 Nobelin Palkinto lääketieteen kategoriassa myönnettiin typpioksidin roolin löytämisestä sydän- ja verisuonisignaalimolekyylina. Kehomme tuottaa tämän molekyylin viestittääkseen verisuonijärjestelmälle, että sen täytyy rentoutua, ja tuloksena on verenpaineen aleneminen. Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa todettiin, että väestönosalla, joka kärsii hypertensiosta (korkea verenpaine), C-koodin esiintyminen yhdessä, tai molemmissa DNA-kierteissä, on merkittävästi korkeampi. Osoitettiin, että muutos T-koodista C genotyyppiin alentaa typpioksidin synteesiä yli 50%, ja näinollen keho ei ole vaikuttava verisuoniston rentouttamiseen vaadittavien käskyjen viestittämisessä. Yhteenvetona siis, että T/T genotyyppi esiintyy useammin sillä väestönosalla, joilla ei ole korkeaa verenpainetta, kun C/C esiintyy useammin niillä, jotka tästä kärsivät. Tämä on johtanut tutkijat uskomaan, että genotyyppi muodostaa ennusteen korkeasta verenpaineesta, ja suosittelee vähentämään niiden makroravintoaineiden nauttimista, joiden tiedetään nostavan verenpainetta, kuten suola ja tyydyttyneet rasvahapot.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page