top of page
Search

MTHFR

Methylenetetrahydrofolate reductase in the long name for the enzyme that is produced by this gene. There has been a lot of attention for this gene and its effect for your health, because of the many studies that have been performed to link genetic variations to possible health outcomes. Most people have the code C:C, and they have a normal functioning of this enzyme that plays an important role in B-vitamin metabolism in our body. People with C:T have about 65% of the effectiveness of this enzyme and T:T results in about 30% effectiveness. There is a big collection of known B-vitamins, which are water soluble vitamins, and they typically are important in transformation of certain molecules in our body to the activated form. Every B-vitamin has their own effect, and they are often linked together in their effect. That is why you see often B-Vitamin complex products in the market. If there is a reduced effectiveness for the MTHFR enzyme, B-vitamins are not activated as well as they should, and this may lead to high levels of homocysteine in the blood, since B-vitamins play a role in the break-down of this molecule. Elevated homocysteine is a known risk factor for cardiovascular disease as well as thrombosis. It is known to break down and inhibit the formation of three main structural components of arteries, among which collagen and elastin. Collagen is the most important structural protein in many tissues, and elastin allows tissues that are undergoing stress to return to their original shape. So it is very logical that a reduced function of these important protein structures may lead to heart disease as the arteries are of course under constant stress and deformation due to our heart beat and blood pressure. There is also a link between high homocysteine levels and the occurrence of vascular dementia and Alzheimer’s disease. Therefore, it is very important to watch constant high levels of homocysteine, and that is why it is often measured during a regular lab visit at your doctor. Should you have a genetic variation that increases the homocysteine levels in your body, the best nutritional option is to increase the intake for B-vitamins, particularly B6, B9 and B12. Not all B vitamins work in the same way for you to reduce your homocysteine levels, since other genotypes determine which ones are best for your individual case. That is why GenHealth fine-tunes the specific mix of B-vitamins to make sure you are protected in the best possible way against too high homocysteine levels and as a result against increased heart disease or dementia risk. B-complex products in the market don't provide this fine-tuning. They just give you a mix and “hope” something works. GenHealth provides those B-vitamins that work for you, not just for the average population.  

Tohtori Peterin viikon geeni: MTHFR Metyylietetrahydrofolaattireduktaasi on pitkä nimi entsyymille jonka tämä geeni tuottaa. Tämä geeni ja sen aikaansaamat terveysvaikutukset ovat saanee lukuisista tutkimuksista johtuen paljon huomiota tiedeyhteisöltä, sen pyrkiessä yhdistämään geneettiset variaatiot yksilöllisiin terveysvaikutuksiin. Useimmilla ihmisillä on genotyyppi C/C ja tämä tuottaa normaalisti toimivan entsyymin, jolla on tärkeä rooli B-vitamiinin aineenvaihdunnassa kehossamme. Sillä väestön osalla, jolla on genotyyppi C/T, geenin tuottama entsyymi toimii noin 65% tehokkuudella ja genotyyppi T/T tuottaa 30% tehokkuudella toimivan entsyymin. Vesiliukoisten B-vitamiinien ryhmä on laaja ja ne ovat tyypillisesti merkittäviä tiettyjen molekyylien muuntamisessa kehossamme aktiiviseen muotoon. Jokaiselle B-vitamiinilla on oma vaikutuksensa, mutta niiden yhteisvaikutusten vuoksi ne usein yhdistetään toisiinsa. Tästä johtuen B-vitamiinit ravintolisissä ovat useimmin B-Complex muodossa myynnissä. Jos MTHFR entsyymin toiminta ei ole optimaalinen, B-vitamiinien vaikutukset kehossa eivät ole mahdollisimman hyvät ja tämä voi johtaa homokysteiinin kohonneeseen tasoon veressä, B-vitamiinien ollessa olennaisia näiden molekyylien pilkkomisessa. Homokysteiinin kohonnut taso on sydän- ja verisuonisairauksien sekä verisuonitukosten tunnettu riskitekijä. Sen tiedetään ehkäisevän kolmen valtimoiden merkittävimmän rakenteellisen komponentin, kuten kollageeni ja elastiini, muodostumista sekä hajottavan niitä. Kollageeni on tärkein rakenteellinen proteiini monissa kudoksissa ja Elastiini auttaa niitä kudoksia, jotka ovat stressin kohteena, palautumaan alkuperäiseen muotoonsa. On siis loogista, että näiden tärkeiden proteiinirakenteiden väheneminen ja heikentyminen kehossa voi johtaa sydänsairauksiin valtimoiden ollessa jatkuvan stressin ja muutoksen alaisena mm. sydämen sykkeen ja verenpaineen johdosta. Korkean homokysteiinitason ja verisuonten dementian ja Alzheimerin taudin esiintymisen välillä on myös yhteys. Siksi on hyvin tärkeää seurata kohonneen homokysteiinitason kehittymistä, ja tästä johtuen se kuuluukin usein verikokeeseen lääkärisi vastaanotolla. Jos sinulla on geneettinen variaatio, joka johtaa kohonneeseen homokysteiinitasoon kehossasi, paras ravitsemuksellinen neuvo on lisätä B-vitamiinien saantia. Erityisesti B6, B9 ja B12 vitamiinien saantia. On myös hyvä muistaa, että kaikki B-ryhmän vitamiinit eivät toimi samalla tavalla kehossasi homokysteiinin osalta, ja sinun henkilökohtainen genotyyppisi muiden geenien osalta kertoo siitä, mitkä B-vitamiinit toimivat parhaiten sinun kohdallasi. Tästä johtuen GenHealthissa on juuri sinulle sopivin sekoitus B-vitamiineja, että voitaisiin varmistaa että kehosi saa parhaat mahdolliset työkalut homokysteiinin kohoamisen sääntelemiseksi ja näin voimme olla suojaamassa sydäntäsi ja vaikuttamassa dementioiden kehittymiseen. B-complex tuotteet joita markkinoilla on saatavilla eivät tarjoa tätä yksilöllistä hienosäätöä. Ne tarjoavat sekoituksen, jonka toivotaan olevan hyödyksi. GenHealth antaa sinulle ne B-vitamiinit, jotka toimivat juuri sinun kohdalla, yksilönä, eikä vain keskimäärin.


18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page