top of page
Search

LOC387715

This gene is in the section of the eye health, and determines in particular the risk for age-related macula degeneration. I have discussed already before what age-related macula degeneration means for your eye sight, and how it can be prevented or postponed by providing the right micronutrients from GenHealth. This week’s discussion is about haplotypes. This is a term that signifies a group of genotype variations at different locations in the gene, that are typically inherited together from your parents. That mean that they can considerable increase or decrease your risk for a health concern if they occur together. That is the case for this week’s gene. The risk code is T. You can have it at one DNA strand or in both. If you have it in both, the risk is about 8.2 times higher for AMD than if you have A:A as a genotype. But, if you have T:T in combination with the risk factor genotype for the CHF gene, also listed in the eye section, then your risk is estimated to be 57 fold higher for this disease! As you see, combination of genotypes can often have an enormous effect on your risk profile.  

Tohtori Peterin Viikon Geeni: LOC387715 Viikon geeni löytyy GenTesti-raportin silmiä käsittelevästä osiosta ja se määrittää yhtä merkittävää osiota koskien silmänpohjan – tai tutummin, verkkokalvon ikärappeumaa. Olemme jo tutustuneet siihen miten saraus vaikuttaa näkökykyymme ja kuinka tähän voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi GenHealthin ja kohdennettujen mikroravintoaineiden avulla. Tällä viikolla keskitymme kuitenkin haplotyyppeihin. Termi erittelee genotyyppien variaatioiden ryhmän geenin eri kohdissa, jotka tyyypillisesti peritään vanhemmilta yhdessä. Haplotyypit voivat alentaa tai kasvattaa riskiä yhden terveysuhkan osalta huomattavasti niiden esiintyessä yhdessä. Tämä pätee myös tämän viikon geeniin. Riskiä kasvattava genotyyppi on T, joka voi loytyä joko yhdestä tai molemmista DNA-rihmoista. Jos kummassakin DNA-kierteessä on T, riski verkkokalvon ikärappeuman kehittymiseksi on 8.2 kertainen, verrattuna A/A genotyypin riskiin. Mutta, jos genotyyppi T/T yhdistyy tiettyyn CHF geenin genotyyppiin, joka on riskitekijänä listattu myöskin silmäosioon raportissasi, silloin tämän sairauden kehittymisen riski on 57 kertainen. Kuten huomaat, genotyyppien yhdistelmillä on usein huomattavia vaikutuksia riskiprofiiliisi.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page