top of page
Search

KCNJ11

This week I discuss a genetic variation that has another impact on the risk for type 2 diabetes, namely the KCNJ11 gene. Type 2 diabetes of course is a metabolic problem in which the body loses the sensitivity for insulin and that leads to elevated glucose levels in your blood which has a variety of risk factors later in your life, most prominently blindness, and kidney problems. Type 2 diabetes is most prominent in people with overweight and occurs usually later in life. There are medications to deal with this health concern but it is a lifelong intervention that is needed. This gene tends to have three possible genotypes in the normal population. These are C:C which has a zero increased risk for type 2 diabetes and then there are the variations C:T which has a 1.5 times the risk for type 2 diabetes and T:T which results in 2 1/2 times the risk for this concern. Please be aware that even if you have the normal genetic variation it does not mean that you do not have an increased risk since there are a number of other genetic variations that can also increase the risk for type 2 diabetes. The results have recently been confirmed in a big study of more than 2000 to Finnish people of which half had type 2 diabetes and the other half did not have this concern. If one has the specific genotype that results in an increased risk there appears to be a relationship with worse functioning beta cells in the pancreas. These cells are responsible for the production of insulin in our body. Also there is an increased risk for the susceptibility due to obesity in patients with this genetic variation. Of course if there is an increased risk the best way to prevent type 2 diabetes is adapting your lifestyle by preventing to become overweight and performing enough physical exercise. GenHealth also provides the essential micro nutrients to improve your insulin sensitivity and to make sure that glucose is not going to be too high in your body resulting into potential damaging effects. 

Tohtori Peterin viikon geeni: KCNJ11

Tämän viikon geenin myötä tutustumme geneettiseen variaatioon jolla on uusi vaikutus II-tyypin diabeteksen kehittymiseen. Tämä diabeteksen tyyppi on myöskin aineenvaihdunnallinen ongelma, jossa keho menettää insuliiniherkyyttään joka puolestaan johtaa kohibneisiin glukoositasoihin veressä. Tällä on lukuisia vaikutuksia terveysriskeihin myöhemmin, ja näistä merkittävimmät ovat sokeutuminen ja munuaisvaivat. II-tyypin diabetes esiintyy yleisimmin ylipainoisilla ja ikääntyvillä ihmisillä. Vaivaan on toki hoitokeinoja, mutta niiden kohdalla on kyse elämän kestävästä interventiosta. 

Tällä geenillä tiedetään olevan tyypillisesti kolme mahdollista variaatiota normaalin populaation joukossa. Ne ovat C/C, joka ei aiheuta kohonnutta diabetes riskiä, mutta C/T variaatioon liitetään 1.5 kertainen II-tyypin diabeteksen riski ja T/T johtaa 2.5 kertaiseen terveysriskiin. On myös tärkeää huomioida että vaikka geneettinen variaatiosi olisi normaali, se ei tarkoita etteikö sinulla voisi olla kohonnut riski tämän terveysriskin osalta sillä II-tyypin diabeteksen riskiin vaikuttavat useat muutkin geneettiset variaatiot. Nämä tulokset on hiljattain vahvistettu myös suomalaisessa tutkimuksessa, jonka otannassa oli yli 2000 suomalaista joista puolet olivat saaneet II-tyypin diabeteksen diagnoosin ja puolella tätä huolta ei ollut. 

Genotyypin määrittämä kohonnut diabeteksen riski näyttäisi liittyvän heikommin toimiviin beta-soluihin haimassa. Nämä solut ovat vastuussa insuliinin tuotannosta kehossamme. Tämän geneettisen variaation kantajille tyypillinen vaikea ylipaino kasvattaa myös osaltaan riskiä. Ja luonnollisesti kohonneen riskin hallinnassa II-tyypin diabeteksen ehkäisylle on olennaista välttää ylipainon kertymistä elämäntapoja hallitsemalla myös liikunnan muodossa. GenHealth varmistaa välttämättömien mikroravintoaineiden saannin insuliiniherkyyden kasvattamiseksi sekä kehon glukoositason vakauttamiseksi jolloin mahdollisia vaurioita voidaan ennaltaehkäistä.


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page