top of page
Search

ITHB3

Gene of the week: ITGB3. Heart disease remains the biggest reason for early death in the western world. Many genetic variations play an important role in the development of this degenerative disease. This week’s gene plays a role in blood thinning. Many people take blood thinning medication as having too thick blood, may result in easier formation of blood clots and higher blood pressure. Some take medications for it, others rely on simple aspirin. It was discovered that people with the genotype C:C and C:T for this week’s gene have a 2.5 times and 2.0 times higher risk for myocardial infarction, also known as a heart attack, that occurs when blood flow decreases or stops to a part of the heart, causing damage to the heart muscle. 26% of the western population has one of these risk genotypes. A study in Finland found that the risk may be as high as 4.0 times, when other genotypes are also present. When the risk genotype is present, it is therefore very important to reduce the intake of saturated fats, triglycerides, and make sure that there are natural blood thinning micronutrients present in the GenHealth product. Also additional omega-3 fatty acids may be present, as they are helpful in keeping your blood flowing in a healthy way. This last addition is not fit for all, as there may be another genetic variation present for which too much omega-3 fatty acids reduce the presence of the good cholesterol, HDL. Also, I find it very interesting that overlaps can occur between effects of certain genotypes for specific health concerns and others. This gene, also has been shown to have an increased risk outcome for autism, a health concern that is seemingly unrelated to heart disease. `Perhaps, such discoveries can teach us that unknown factors, such as blood thinning, may have an effect for this mental disorder. Genetic variations have a lot to tell, and keep amazing me.Tohtori Peterin Viikon Geeni: ITGB3. Sydänsairaudet ovat edelleen merkittävin syy ennenaikaiseen kuolemaan länsimaissa. Useat geneettiset variaatiot vaikuttavat merkittävästi tämän rappeuttavan sairauden syntymiseen ja kehittymiseen. Tämän viikon geenillä on rooli veren ohentamisessa. Monet ihmiset käyttävät verenohennuslääkkeitä, koska veri on liian paksua ja voi näin johtaa veritukoksiin tai korkeaan verenpaineeseen. Joskus lääkkeenä käytetään yksinkertaisesti aspiriinia, joskus muita lääkevalmisteita. On todettu, että se väestönosa, jolla on genotyyppi C/C tai C/T tämän viikon geenissä, kantaa 2.5 kertaista ja 2.0 kertaista riskiä sydäninfarktin osalta, joka tapahtuu kun veren virtaus johonkin sydämen osaan vähenee, tai loppuu, aiheuttaen vahinkoa sydänlihakselle. 26%:lla länsimaisesta väestöstä on riskigenotyyppi. Suomalaisessa tutkimuksessa on todettu riskin olevan jopa nelinkertainen, kun genotyyppi yhdistyy muihin merkittäviin genotyyppeihin, ja näinollen on erityisen tärkeää vähentää tyydyttyneen rasvan ja triglyseridien saantia, ja varmistaa, että luonnollisesti verta ohentavat mikroravintoaineet ovat GenHealthissa mukana. Myös Omega-3 rasvahappojen riittävä saanti on tärkeää varmistaa, sillä ne voivat olla hyödyksi varmistamaan terve veren virtaus. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa kaikkien kohdalla, sillä on muita vaikuttavia geneettisiä variaatioita, jotka saavat aikaan sen, että Omega-3 rasvahapolla voi olla negatiivinen vaikutus hyvään kolesteroliin, eli HDL:n.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page