top of page
Search

IL1RN

Gene of the week: IL1NR The gene that I discuss this week is from the GenBeauty report. This gene codes for a protein called interleukin 1 receptor antagonist. This protein is a member of a larger family of interleukin 1 cytokines. Cytokines are a category of small proteins that are important in cell signaling. As such, they have various functions in the body, but GenBeauty tests the gene for the effect on the immune system, particularly that of the skin. Inflammation is a protective mechanism of our body, that occurs in many areas or organs. When our body is attacked by a harmful effect from outside, such as damaged cells, irritants, or pathogen (anything that can produce a disease), the inflammatory process is triggered which results in the elimination of the initial cause of cell injury, clear out necrotic cells and tissues damaged from the original insult and the inflammatory process, and initiate tissue repair. This process is mediated by various responses. Sometimes, the inflammation is too aggressive, and this leads for the skin in painful redness, or sometimes worse. In a good regulated inflammatory process, there is no problem, but if the inflammation process is too aggressive, the symptoms are creating a problem for the patient. In other words, the inflammation is constantly “turned on”, even when it is not necessary. The genetic variation in IL1NR that we test for has been shown to be involved in an overactive inflammatory response. The normal variation is T:T, but when you have C:C or C:T, there is an increased risk for inflammation in your skin. About half of the population have this problem, and then the GenBeauty product has additional anti-inflammatory components in the day protective serum to mitigate this response.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: IL1NR Geeni, johon tutustumme tällä viikolla, löytyy GenBeauty Raportista. Tämä geeni koodaa proteiinia, jota utsutaan interleukiini 1 reseptori antagonistiksi. Proteiini kuuluu suurempaan interleukiini 1 sytokiinien ryhmään. Sytokiinit ovat pienten proteiinien kategoria, jotka ovat merkityksellisiä solujen välisissä signaaleissa. Sellaisina niillä on useita funktioita kehossa, ja GenBeauty testaa geenin vaikutuksia immuunijärjestelmään erityisesti ihossa. Tulehdustila on suojaava mekanismi kehossamme, joka esiintyy kehon eri elimissä ja alueilla. Kun kehomme joutuu vahingollisen ulkoisen hyökkäyksen kohteeksi, kuten vahingoittuneet solut, ärsykkeet tai patogeenit (mikä tahansa sellainen, joka voi aiheuttaa taudin tai sairauden), tulehduksellinen prosessi käynnistyy, jonka tuloksena solun vaurioitumisen syy poistetaan, neuroottiset solut tai kudokset, jotka ovat alkuperäisen hyökkäyksen, tai tulehdusreaktion vaikutuksesta vaurioituneet, poistuvat kehosta, ja kudoksen korjaamisprosessi käynnistyy. Tämän prosessin aikaansaamiseen tarvitaan useita vasteita. Joskus tulehdusvaste on liian aggressiivinen, ja esimerkiksi ihossa se johtaa kivuliaaseen punoitukseen, ja joskus vieläkin voimakkaampiin ulkoisiin merkkeihin. Jos tulehdusvasteen sääntely toimii hyvin, tätä ei esiinny, mutta vasteen ollessa liian aggressiivinen, yksilölle tulee tästä ongelmia. Toisinsanoen, tulehdus on jatkuvasti ”päällä”, myös silloin kun se ei ole tarpeellista. Geneettinen variaatio IL1NR geenissä, jonka testaamme, on osoitettu vaikuttavan yliaktiivisen tulehdusvasteen. Normaali variaatio on T/T, mutta jos genotyyppisi on C/C tai C/T, ihon tulehtumisen riski on merkittävästi kohonnut. Noin puolella väestöstä on tämä ongelma, ja GenBeauty sisältää tuolloin tulehdusta laskevia ainesosia päivä seerumissa, jolloin tulehduksellista vastetta voidaan säännellä paremmin.


43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page