top of page
Search

HTRA1

This week I discuss a gene that is close to my heart, as I have been awarded my PhD for research on the eye. My work was related to the functioning of vitamin A in the rhodopsin protein, and I wanted to study how vitamin A captured light and transformed it into a biochemical signal. HTRA1 has to do with a disease called age-related macular degeneration. This disease a medical condition which may result in blurred or no vision in the center of the visual field. Early on there are often no symptoms. Over time, however, some people experience a gradual worsening of vision that may affect one or both eyes. While it does not result in complete blindness, loss of central vision can make it hard to recognize faces, drive, read, or perform other activities of daily life. Macular degeneration typically occurs in older people. Genetic factors and smoking also play a role. It is due to damage to the macula of the retina. Diagnosis is by a complete eye exam. The severity is divided into early, intermediate, and late types. The late type is additionally divided into "dry" and "wet" forms with the dry form making up 90% of cases. In 2015 it affected 6.2 million people globally. In 2013 it was the fourth most common cause of blindness after cataracts, preterm birth, and glaucoma. It most commonly occurs in people over the age of fifty and in the Western world it is the most common cause of vision loss in this age group. About 0.4% of people between 50 and 60 have the disease, while it occurs in 0.7% of people 60 to 70, 2.3% of those 70 to 80, and nearly 12% of people over 80 years old. A SNP in the HTRA1 promoter, is associated with a 10 fold increased risk of wet age related macular degeneration in Caucasian populations. The genotype at highest risk is (A:A). A 2011 meta-analysis concluded that the variation (A:G) and (A:A) carriers had 2.243 and 8.669 times the risk of developing AMD, respectively, when compared with those who carry the (G:G) genotype. If you have a higher risk for this health concern it is very important to take extra antioxidants and in particular lutein. This carotenoid of which the best food source is spinach, is very effective in absorbing high-energy blue light that would otherwise damage the macula. Unfortunately, it is very difficult to get adequate amounts of spinach or other vegetables when you have this additional risk. Supplements are then the only source of this carotenoid.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: HTRA1 Tämän viikon geeni on minulle läheinen ja tärkeä, koska olen saanut Tohtorin arvon silmiä koskevasta tutkimuksesta. Työni liittyi A-vitamiinin toimintaan rhodopsiini-proteiinissa ja halusin tutkia miten A vitamiini vangitsee valon ja muuttaa sen biokemialliseksi signaaliksi. HTRA1 liittyy sairauteen jonka nimi on silmänpohjan ikärappeuma. Tämä sairaus voi johtaa näkökyvyn hämärtymiseen näköalueen keskellä. Sairauden alkaessa se on usein oireeton. Ajan myötä kuitenkin jotkut ihmiset kokevat näkökyvyn asteittaista heikentymistä joka voi tapahtua yhdessä, tai molemmissa silmissä. Vaikka sairaus ei johdakaan täyteen sokeutumiseen, näkökyvyn heikentyminen tarkkanäköalueella voi heikentää kasvojen tunnistuskykyä, ajokykyä, lukeminen vaikeutuu ja monet muut normaalit päivittäiset aktiviteetit tulevat hankalammaksi toteuttaa. Tyypillisesti silmänpohjan rappeumaa esiintyy ikääntyneillä ihmisillä. Geneettiset tekijät, sekä tupakointi vaikuttavat sen kehittymiseen ja se johtuu makulan rappeutumisesta verkkokalvolla. Diagnoosi tehdään silmän kokonaisvaltaisella tutkimuksella ja sairauden vakavuus jaetaan varhaiseen, kehittyneeseen ja myöhäiseen tyyppiin. Myöhäinen tyyppi jaetaan yleensä kuivaan ja kosteaan muotoon, joissa 90% tapauksista ovat kuivan muotoisia. Vuonna 2015 6.2 miljoonaa ihmistä kärsi sairaudesta maailmassa. Ja vuonna 2013 se oli neljänneksi yleisin syy sokeutumiseen, Kaihin, keskosuuden ja glaukooman lisäksi. Kaikkein useimmin sairaus esiintyy yli 50-vuotiailla ihmisillä ja länsimaissa se on kaikkein yleisin syy näkökyvyn menetykseen tässä ikäryhmässä. Noin 0.4% 50-60 vuotiaasta väestöstä kärsii tästä sairaudesta, 0.7% 60-70 vuotiaista, 2.3% 70-80 vuotiaista ja lähes 12% yli 80-vuotiaista. SNP HTRA1 promootterissa liitetään yleensä 10-kertaiseen riskiin märän tyyppisen sairauden osalta kaukaasian väestössä. Genotyyppi, joka aiheuttaa korkeimman riskin on A7A. Vuoden 2011 meta-analyysin tuloksena todettiin, että A/G variaatio ja A/A variaatio tuo kantajalleen 2243 kertaisen riskin, ja 8669 kertaisen riskin kehittää tämä sairaus, kun riskin suuruutta verrataan niihin, oilla on genotyppi G/G. Jos sinulla on tämän sairauden suhteen kohonnut riski, on hyvin tärkeää ottaa enemmän antioksidantteja, ja erityisesti luteiinia. Tämä karotenoidi, jonka rikkain luonnollinen lähde on pinaatti, on hyvin tehokas imeyttämään korkea-energistä sinistä valoa, joka muuten vahingoittaisi silmää. Valitettavasti sitä on hyvin vaikeaa saada riittävästi luonnollisista lähteistä, jos sinulla on tämä riski. Näinollen ravintolisät ovat ainoa tämän karotenoidin lähde.


3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page