top of page
Search

GPX-1

The GPX-1 gene produces a protein in your body called glutathione peroxidase. This protein is part of the antioxidant process in our body. Antioxidants play an important role in the protection against free radicals. These are high reactive molecules that our body produces itself in the mitochondria, or come from outside pollution sources. When we do not have adequate protection against them, we suffer from oxidative stress and the damage this causes to important parts of our body stands at the basis of early aging and many degenerative health concerns, such as cardio vascular disease, and sometimes even cancer. To function properly, the GPX-1 gene requires selenium, which means it is important to make sure that you are getting the right amount of selenium given your genetic blueprint.  30% of the population has a genetic variation that causes a reduced effectiveness of the glutathione peroxidase protein. If you are one of these 30% of people, your body is likely not as good at protecting itself from the damaging effects of free radicals.  This means you may benefit from taking additional selenium to counteract the effect of your genetics. There are three genotypes for the GPX-1 gene: C/C, C/T, and T/T. The C/C genetic type is the effective type. 67% of the population has this genetic result.  Approximately 30% of the population has genotypes C/T or T/T, which are considered genetic variations that cause GPX-1 gene activity to be significantly reduced.   Studies have shown that people who have the genotypes C/T and T/T can boost their GPX-1 activity by supplementing with higher doses of selenium. It is thought that with extra selenium, more of the less-effective enzyme is being produced, making up for this genetic handicap. 

Tohtori Peterin Viikon Geeni: GPX-1

GPX-1 geeni tuottaa kehossasi proteiinin jota kutsutaan nimellä glutationi-peroksidaasi. Tämä proteiini on osa antioksidanttiprosessia kehossasi. Antioksidanteilla on tärkeä rooli kehosi suojaamisessa vapaita radikaaleja vastaan. Nämä ovat hyvin reaktiivisia molekyyleja, joita kehomme tuottaa itse mitokondriossa, sekä niitä kertyy ulkopuolisista saastelähteistä. Jos meillä ei ole riittävää suojaa niitä vastaan, kärsimme oksidatiivisesta stressistä, josta kehomme monille tärkeille osille aiheutuvat vauriot ovat ennenaikaisen ikääntymisen sekä monien rappeuttavien terveysuhkien taustalla, kuten sydän- ja verisuonisairaudet, sekä joissakin tapauksissa jopa syöpä.

Toimiakseen normaalisti, GPX-1 geeni tarvitsee seleeniä, ja onkin tärkeää varmistaa, että saat seleeniä juuri oikean määrän, geneettisen koodisi mukaisesti. 30% väestöstä omaa geneettisen variaation, joka aiheuttaa glutationi-peroksidaasiproteiinin alentuneen vaikuttavuuden. Jos sinä kuulut näihin 30%:n, kehosi ei ole tehokas suojaamaan itseään vapaiden radikaalien vahingollisilta vaikutuksilta. Tämä tarkoittaa sitä, että voit hyötyä seleenilisästä, jonka avulla voidaan ehkäistä genetiikkasi vaikutuksia.

GPX-1 geenillä on kolme genotyyppiä: C/C, C/T, T/T. C/C genotyypin tuloksena syntyy toiminnallisesti tehokas proteiini. 67%:lla väestöstä on tämä genotyyppi. Noin 30% väestöstä on genotyyppi C/T tai T/T, jotka ovat geneettisiä variaatioita joiden tuloksena syntyy GPX-1 geenin muodostama proteiini jonka aktiivisuus on huomattavasti alentunut. Tutkimukset ovat osoittaneet että se osa väestöstä, joilla on genotyyppi C/T ja T/T voivat tehostaa GPX-1 aktiivisuutta käyttämällä ravintolisää jossa on korkeampi seleenin annos. Uskotaan, että seleenilisän avulla voidaan tuottaa enemmän entsyymiä, jonka aktiivisuus on alentunut, jolloin geneettinen haitta kompensoituu.


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page