top of page
Search

CYP1B1

The cytochrome P450 (CYP) superfamily of enzymes catalyse one of the first steps in the metabolism of carcinogens such as polycyclic aromatic hydrocarbons, nitroaromatics and arylamines. That means when our body is encountering these dangerous molecules that come from burning fossil fuels, it starts to clean them up by altering them in a chemical way so that our body can remove them from our cells. A great example of how our body is adapting to environmental pollutants over time. However when your genetic code for this enzyme is not the normal one, you have a suboptimal working detoxification mechanism and then you need extra nutritional support to restore that functionality. And of course try to stay away from these pollutants by reducing the inhalation of smoke and exhaust gasses from cars. The normal genotype is C:C that 33.6% of the population has. If you have other genotypes you have an increased risk for certain cancers. For example, the C:G code increases your susceptibility to lung cancer among those who never smoked 2.7 times and 3.1 times for the G:G genotype, based on a study of 160 US patients. In a study of 153 Caucasians with prostate cancer the G:G genotype showed decreased risk compared to the more common C:C genotype. So it is not always the same effect for different forms of cancer. Carriers of genotype G:G genotype for  CYP1B1 were under significantly lower risk of pancreatic cancer than C:C carriers. As a side note, it was observed that tumor cells tend to have more CYP1B1 in them. That means that the code for the production of this enzyme is used more in those cancer cells. This has caused that there is a great interest to use the increased presence of this enzyme in the cells as a diagnostic tool for cancer, and even it may be used in the future as a therapeutic target to treat the disease. This is not altered by GenHealth, as this does not alter the production rate of the enzymes, but merely helps the enzymes perform their normal function better, in this case detoxification.

Tohtori Peterin viikon geeni: CYP1B1.

Sytokromi P450 (CYP) entsyymien superperhe katalysoi yhden ensimmäisistä askelista sellaisten karsinogeenien aineenvaihdunnassa kuten hiilivedyt, nitroaromaatit ja arylamiinit. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kehomme kohtaa näitä vaarallisia molekyylejä jotka syntyvät fossiilisten polttoaineiden polttamisesta, se alkaa puhdistaa niitä muuttamalla ne kemiallisesti niin että kehomme voi poistaa ne soluistamme. Tämä on upea esimerkki siitä miten kehomme adaptoituu ympäristömyrkkyihin ajan myötä.

Kuitenkin, jos geneettinen koodisi tämän entsyymin kohdalla ei ole normaali, detoksifikaatiomekanismi kehossasi ei toimi optimaalisesti ja tarvitset mikroravintoaineita joilla toimintaa voidaan tehostaa. Toki sinun on myös hyvä yrittää suojata itseäsi näiltä saastemolekyyleiltä välttämällä savun ja autojen pakokaasujen hengittämistä.

Normaali genotyyppi on C/C ja 33.6% väestöstä kantaa sitä. Jos genotyyppisi on joku muu, sinulla on kohonnut riski joidenkin syöpien osalta. Esimerkiksi, genotyyppi C/G lisää keuhkosyövän alttiutta 2.7 kertaiseksi niiden kohdalla jotka eivät ole koskaan tupakoineet, ja G/G genotyyppi nostaa riskin 3.1 kertaiseksi perustuen Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen jossa oli mukana 160 potilasta. Toisaalta tutkimus jossa oli mukana 153 Kaukaasialaista eturauhassyöpäpotilasta osoitti G/G genotyypin alentavan sairastumisriskiä verrattuna normaaliin C/C genotyyppiin. Genotyypin vaikutus riippuu siis syövän muodosta. Genotyyppi G/G CYP1B1 geenissä saa aikaan myös huomattavasti alentuneen riskin sairastua haimasyöpään verrattuna C/C genotyyppiin.

Sivuhuomautuksena toteaisin että kasvainsoluissa on huomattavasti enemmän CYP1B1:tä. Tämä tarkoittaa sitä että geeniä joka tuottaa tämän entsyymin käytetään aktiivisemmin syöpäsoluissa. Tämä on saanutkin aikaan sen että tiedeyhteisö on hyvin kiinnostunut käyttämään tämän entsyymin esiintymistä soluissa syövän diagnosointia edesauttavana työkaluna ja mahdollisesti sitä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös terapioissa joilla sairautta hoidetaan.

GenHealth ei vaikuta tähän, sillä emme pyri muuttamaan entsyymin määrää, vaan tehostamaan syntyvien entsyymien toimintaa niin että ne voivat täyttää tehtävänsä, tässä tapauksessa detoksifikaation, tehokkaammin.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page