top of page
Search

ADRB1

The beta-1 adrenergic receptor gene ADRB1 is listed in the blood pressure section of GenTest report. This gene regulates the effect that the hormones epinephrine (also knows adrenaline) and norepinephrine have on our cardiac system. These two hormones have an effect on many tissues in our body, but most prominently on the heart and artery system. Our body produces them if we suddenly need more energy to, for example, use our muscles fast. We all know that the term adrenaline is used in association with having a temper. It has also been shown that epinephrine increases vasoconstriction. That means that the arteries become narrower, and then the blood pressure increases. Those are positive effects when we need that sudden action, but if the effect is present for a long time, or chronically, it can lead to constant high blood pressure with all its risks for heart disease. Also, studies have shown that you will have a higher resting heart rate. The risk code is G. When you have one G in the genotype you have an increased risk for myocardial infarction; with two G’s the risk is most prominent. The physiological reason is that for the G:G genotype, the vasoconstriction release is taking much more time. About 12% of the population has this genotype, whereas 37% have only one G in the genotype. When there is an increased risk for high blood pressure, GenHealth will provide additional nutritional support such as magnesium and potassium. Of course general lifestyle advice is to reduce the caffeine and sodium intake, which are known to unnecessarily increase blood pressure over time, particularly if you carry also the genotype that is known to make you a slow caffeine metabolizer, in other words, caffeine stays longer active in your body.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: ADRB1  Beta-1 adrenerginen reseptorilla geeni ADRB1 on listattu verenpainetta käsittelevään GenTesti raportin osioon. Tämä geeni säätelee epinefriini- (adrenaliini) ja norepinefriinihormonien vaikutusta verenkiertoelimissämme. Nämä hormonit vaikuttavat myös moniin kudoksiin kehossamme mutta merkittävimmät vaikutukset ovat sydämessä ja valtimoissa.  Kehomme tuottaa näitä hormoneja jos tarvitsemme äkillisesti enemmän energiaa voidaksemme esimerkiksi käyttää lihaksiamme nopeasti. Tiedämme myös että adrenaliini yhdistetään usein ärsyyntymiseen. Tutkimuksissa on myös osoitettu epinefriinin lisäävän verisuonien supistumista, mikä tarkoittaa siis valtimoiden kaventumista, joka puolestaan nostaa verenpainetta. Nämä ovat myönteisiä reaktioita kun tarvitsemme niitä, mutta vaikutusten ollessa jatkuvia ja pitkäkestoisia, tai kroonisia, ne voivat johtaa korkeaan verenpaineeseen ja kaikkiin siihen liittyviin sydänsairauksien riskeihin. Tutkimukset ovat myös osoittaneet genotyyppiin liittyvän korkeamman leposykkeen.  Riskiä nostava genotyyppi on G. Jos sinulla on geneettinen variaatio jossa on yksi G sydänkohtauksen riski on kohonnut. Jos geneettisessä variaatiossasi on kaksi kertaa G, riski on merkittävä. Fysiologinen syy tälle on että G/G genotyypin omaavalla vasokonstriktion vapautuminen vie huomattavasti aikaa.  Noin 12% väestöstä kantaa tätä genotyyppiä, ja yhtä G variaatiota kantaa noin 37% väestöstä. Kun verenpaineen kohoamisen riski on korkeampi, GenHealth tarjoaa lisätukea elimistölle mikroravintoaineiden, kuten kalium ja magnesium, muodossa. Luonnollisesti elämäntapaa lentojen osalta on hyvä tarkkailla kofeiinin ja suolan käyttöä, joiden tiedetään nostavan verenpainetta, erityisesti jos sinulla on lisäksi genotyyppi, joka tekee kofeiiniaineenvaihdunnasta hitaan, mikä siis tarkoittaa sitä että kofeiini säilyy aktiivisena kehossasi pitkään. 


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page