top of page
Search

SOD2

SOD2, or superoxide dismutase is a very important enzyme in our body. It operates mostly in the mitochondria, which are cell organelles that are part of every cell. In those particles, energy is produced by using oxygen and turning it into usable energy. During that biochemical pathway several byproducts are formed, of which one is superoxide. This highly reactive molecule is a free radical, and having too much of it can damage the mitochondria themselves, leading to all kinds of negative health effects. The most broad one being premature aging. That is why our body has developed during evolution, a protective enzyme against this dangerous molecule: SOD2. The gene coding for this enzyme can have several code variations. People with C:T or T:T have  been shown to have a 33% higher SOD2 activity, then people with the C:C genotype, meaning that those individuals have a higher protection against oxidative stress. Because oxidative stress has such a broad impact in so many different long-term degenerative health concerns, there are many studies available to describe the effects of the different genotypes. Also, often a combination of various health concerns present at the same time, may augment certain risks. For example, people with hemochromatosis (those who absorb too much iron) have a 10 times higher risk for heart disease, if they have the T:T genotype. There are also a number of studies that relate specific genotypes for this gene with various cancer risks. For people with T:T, a higher iron intake is associated with a 2.3 higher risk for aggressive forms of prostate cancer. If the effectiveness of SOD2 is reduced, extra manganese is necessary to help in reducing oxidative stress levels. Extra other dietary antioxidants, such as vitamin C, E, and A are also advised for this genotype.  For specific cases, such as when T:T is present in men, it is wise not to take too much iron from the diet. As we can see, it is often a complex puzzle to come to the best nutritional product. GenHealth does that for you.

Tohtori Peterin viikon geeni: SOD2 SOD2, tai superoksidi-dismutaasi on hyvin tärkeä entsyymi kehossamme. Se toimii pääsääntöisesti mitokondriossa, jotka ovat solujen organelleja, jotka löytyvät lähes jokaisesta solusta. Näissä partikkeleissa muodostuu energiaa happea käyttämällä ja muodostamalla siitä käyttökelpoinen energianlähde. Tämän biokemiallisen reitin aikana muodostuu useita sivutuotteita, joista yksi on superoksidi. Tämä hyvin reaktiivinen molekyyli on vapaa radikaali ja lisääntyessään nämä voivat vahingoittaa mitokondriota, sekä johtaa useisiin negatiivisiin terveysvaikutuksiin. Näistä laajin on ennenaikainen ikääntyminen. Tästä johtuen kehossamme on evoluution vaikutuksesta kehittynyt suojaava entsyymi tätä vaarallista molekyyliä vastaan: SOD2. Geenissä, joka tätä entsyymiä koodaa, esiintyy useita variaatioita. Se väestön osa, jolla genotyyppi on C/T tai T/T omaa 33% korkeamman SOD2 aktiivisuuden verrattuna siihen väestönosaan jonka genotyyppi on C/C. Tämä tarkoittaa sitä, että heillä on parempi suoja oksidatiivista stressiä vastaan. Koska oksidatiivisella stressillä on laaja-alaisia vaikutuksia useiden hitaasti kehittyvien, rappeuttavien sairauksien osalta, erilaisten genotyyppien vaikutuksia kuuvaavia tutkimuksia on valtavasti saatavilla. Samoin, useiden terveysriskien samanaikainen esiintyminen, voi korostaa tiettyjä riskejä. Esimerkkinä tästä, ne henkilöt joilla on diagnosoitu hemotomakroosi (rauta imeytyy liian tehokkaasti) omaavat myös 10 kertaisesti korkeamman sydänsairauksien riskin jos heillä on SOD2 genotyyppi T/T. On myös useita tutkimuksia jotka liittävät tietyt genotyypit tämän geenin osalta useisiin syövän eri muotoihin. Henkilöillä, joiden genotyyppi on T/T, korkea raudan saanti liitetään 2.3 kertaisesti korkeampaan aggressiivisen eturauhssyövän riskiin. Jos SOD2 vaikuttavuus on alentunut, manganeesilisä on välttämätön oksidatiivisen stressin alentamiseksi. Tälle genotyypille suositellaan myös antioksidanttisten vitamiinien, kuten C, E ja A-vitamiinin lisää. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi genotyypin T/T esiintyessä miehillä, on hyvä varmistaa ettei rautaa saada ruokavaliosta liikaa. Kuten siis huomaamme, optimaalisen ravintolisätuotteen kokoaminen on usein monimutkainen palapeli. GenHealth tarjoaa ratkaisun juuri sinulle.


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page