top of page
Search

MC1R

Gene of the week: MC1R. The MC1R gene is listed in the GenBeauty report for 4 possible genetic variations, all under the UV protection segment. The MC1R gene provides instructions for making a protein called the melanocortin 1 receptor. This receptor plays an important role in normal skin pigmentation. The receptor is primarily located on the surface of melanocytes, which are specialised cells that produce a pigment called melanin. Melanin is the substance that gives skin, hair, and eyes their color. Melanin is also found in the light-sensitive tissue at the back of the eye (the retina), where it plays a role in normal vision. Melanocytes make two forms of melanin, eumelanin and pheomelanin. The relative amounts of these two pigments help determine the color of a person's hair and skin. People who produce mostly eumelanin tend to have brown or black hair and dark skin that tans easily. Eumelanin also protects skin from damage caused by ultraviolet (UV) radiation in sunlight. People who produce mostly pheomelanin tend to have red or blond hair, freckles, and light-colored skin that tans poorly. Because pheomelanin does not protect skin from UV radiation, people with more pheomelanin have an increased risk of skin damage caused by sun exposure. The gene controls which type of melanin is produced by melanocytes. When the receptor is activated, it triggers a series of chemical reactions inside melanocytes that stimulate these cells to make eumelanin. If the receptor is not activated or is blocked, melanocytes make pheomelanin instead of eumelanin. That is the reason that genetic variations in the MC1R gene are associated with normal differences in skin and hair color. Certain genetic variations are most common in people with red hair, fair skin, freckles, and an increased sensitivity to sun exposure. These MC1R polymorphisms reduce the ability of the melanocortin 1 receptor to stimulate eumelanin production, causing melanocytes to make mostly pheomelanin. The four genetic variations listed in the GenBeauty report are the ones that provide us the information on how well your skin is protected against the dangerous UV radiation. If you have a lower protection grade, your day serum will contain a stronger amount of Sun Protection Factor ingredients. For rs885479, a genotype of A:A indicates you have a lighter skin color, and G:G predicts a darker skin color. For rs11547464, the normal genotype is G:G, whereas A:G or A:A indicate that you have likely red hair, and a more sensitive skin to UV. For rs1805006, the normal genotype is C:C. A:A and A:C indicate that you have a higher change of having red hair, but also there has been shown a higher risk for the development of melanoma, a dangerous form of skin cancer. Finally, rs1805007 has a normal genotype when your code is C:C, and the C:T and T:T genotype also predicts a higher risk for melanoma. If you have a higher melanoma risk, GenBeauty will take particular care of providing larger amounts of SPF ingredients to reduce your exposure to these dangers.   Exactly tailored to your individual need. Just as we want at GenLife.Tohtori Peterin Viikon Geeni: MC1R. MC1R geeni on listattu GenBeauty raporttiin neljän mahdollisen geneettisen variaation osalta, ja ne kaikki löytyvät UV-suojaa käsittelevästä osiosta. MC1R geeni koodaa proteiinia jonka nimi on melanokortiini 1 reseptori. Tämä reseptori omaa merkittävän roolin ihon pigmentaatiossa. Reseptori sijaitsee ensisijaisesti melanosyyttien pinnalla, ja nämä ovat erikoistuneita soluja, jotka tuottavat pigmentin jota kutsutaan melaniiniksi. Melaniini on aine, joka antaa iholle, hiuksille ja silmille niiden värin. Melaniinia löytyy myös kudoksesta silmän pohjassa (verkkokalvo), missä sillä on rooli näkökyvyn muodostumisessa. Melanosyytit tekevät kahta melaniinin muotoa, eumelaniinia ja pheomelaniinia. Suhteelliset määrät näitä kahta pigmenttiä määrittävät yksilön hiusten ja ihon värin. Ne henkilöt, joilla muodostuu pääosin eumelaniinia, omaavat useimmin ruskeat tai mustat hiukset, ja tumman ihon, joka ruskettuu helposti. Eumelaniini suojaa ihoa vaurioilta, jotka aiheutuvat ultraviolettisäteistä (UV) auringon valossa. Ne yksilöt, jotka puolestaan tuottavat pääosin pheomelaniinia omaavat useimmin punaiset, tai vaaleat hiukset, pisamia, ja vaalean ihon, joka ruskettuu heikosti. Pheomelaniini ei myöskään suojaa ihoa UV-säteiltä, ja näin ne henkilöt, joilla on enemmän pheomelaniinia omaavat kohonneen riskin ihon vaurioitumiselle sen altistuessa auringon valolle. Geeni kontrolloi mitä melaniinin tyyppiä melanosyytit tuottavat. Kun reseptori aktivoituu, se saa aikaan sarjan kemiallisia reaktioita melanosyyteissä, jotka stimuloivat soluja muodostamaan eumelaniinia. Jos reseptori ei aktivoidu, tai on estynyt, melanosyytit muodostavat pheomelaniinia, eumelaniinin sijaan. Tämä on syy sille että MC1R geeni liitetään normaaleihin eroihin ihon ja hiusten värissä. Tietyt geneettiset variaatiot ovat tyypillisempiä niillä, joiden hiusten väri on punertava, iho vaalea, joilla on pisamia ja kohonnut herkkyys auringon valolle. Nämä MC1R polymorfismit alentavat melanokortiini 1 reseptorin kykyä stimuloida eumelaniinin tuotantoa, aiheuttaen näin se, että melanosyytit muodostavat pääosin pheomelaniinia. Neljä geneettistä variaatiota jotka on listattu GenBeauty raportissa ovat ne, jotka antavat meille tietoa siitä, miten ihosi on suojattu vaarallisia UV-säteitä vastaan. Jos sinulla on madaltunut suoja-aste, päiväseerumisi sisältää korkeamman määrän aurinkosuoja-aineita. MC1R geenin kohdassa rs885479 sijaitseva genotyyppi A/A viittaa siihen, että ihosi on vaalea, ja G/G kertoo tummemmasta ihon väristä. Genotyyppiä G/G pidetään normaalina sen sijaitessa kohdassa rs11547464, kun taas A/G tai A/A viittaavat siihen, että sinulla on todennäköisimmin punaisen sävyiset hiukset ja UV-sensitiivinen iho. Sijainnille rs1805006 normaali genotyyppi on C/C. A/A ja A/C viittaavat jälleen korkeampaan todennäköisyyteen, että hiuksesi ovat punertavat ja lisäksi, näiden genotyyppien kohdalla on osoitettu kohonnut riski melanooman kehittymiseen, joka on ihosyövän vaarallinen muoto. Ja lopuksi, kun katsotaan sijaintia rs1805007, genotyyppi on normaali koodin ollessa C/C, kun taas C/T ja T/T ennustavat kohonnut melanooman riskiä. Jos melanooman riskisi on kohonnut, GenBeauty tarjoaa erityisesti korotetun määrän aurinkosuoja-aineita, jolloin näitä riskejä voidaan madaltaa. GenBeauty - Räätälöity juuri sinulle. Juuri niin kuin GenLife lupaa.


69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page