top of page
Search

GNB3

This week’s gene, GNB3, or G-protein beta 3 subunit, is another example of a gene that has many influences on our health, and in a number of different areas. Those areas are coronary heart disease because of hypertension, type-II diabetes because of insulin resistance, obesity, just to name a few. That is because this gene plays an important role in metabolism in general, and all the above mentioned conditions are examples of metabolic disorders. It is fascinating to see how these proteins work. They are proteins that do their work inside the cells, but in order to be activated, they work together with G-protein coupled receptors that are part of every cell membrane, and receive signals from signaling molecules from outside the cell. In that sense, they form a string of messengers. That is how our body works often. Hormones, are mostly serving that role of signaling molecules. Insulin, for example, is a hormone that is produced by the signal that there is too much sugar in the blood. This extra insulin then makes the cells absorb more glucose from the blood so that it lower the sugar levels. A fascinating and yet so simple biochemical process. G-proteins play an essential role by being one of the messengers in the chain.  34.9 % of the Western population has C:C, 55.6% has C:T and the remaining is known to have T:T for the genotype. C:C is the normal type, but this means that there is a stronger resistance to certain medication. For example these people respond worse to weight loss treatments or migraine treatments. Apparently, the normal genotype makes our body less susceptible to external chemical drugs. Whether that is desired or not, I let you make out for yourself. On the other hand, it has been shown that people with one or two T’s in the code are clearly more at risk for hypertension, and as a result stroke. Also, carrying T creates a 2 to 3 fold more likelihood of being obese. For women that have T:T, weight-gain during pregnancy is much higher than for the other genotypes. And a little interesting side note, for men that have T:T, Viagra works about 91% of them. It is clear that variations within this gene warrant extra attention to metabolism improving micronutrients, so as certain minerals, and fatty acids. Also when metabolism is not working optimally, ingredients that will reduce high blood pressure, or homocysteine build-up are essential to control your health in a natural way.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: GNBR  Tämän viikon geeni, GNB3, tai G-proteiinin beta 3 subunit, on jälleen yksi esimerkki geenistä jolla on monia vaikutuksia terveyteen hyvinvoinnin monilla eri osa-alueilla. Näitä osa-alueita ovat sydänsairaudet ja verenpaine, II-tyypin Diabetes ja insuliinivaste, ylipaino, vain muutamia mainitakseni. Geenin laaja-alaiset vaikutukset johtuvat siitä että se näyttelee merkittävää roolia aineenvaihdunnassa ylipäätään ja kaikki yllämainitut terveysriskit ovat esimerkkejä aineenvaihdunnan häiriöistä. On kiehtovaa nähdä miten nämä proteiinit toimivat. Ne ovat proteiineja jotka tekevät tehtävänsä solun sisällä mutta jotta ne aktivoituisivat, ne tarvitsevat G-proteiinin kanssa parina esiintyviä reseptoreita, jotka ovat solukalvolla ja vastaanottavat signaalin välittäjämolekyyleiltä solun ulkopuolelta. Tätä voitaisiin kuvata viestiketjuna ja se kuvaa sitä miten kehomme usein toimii. Hormonit ottavat usein välittäjämolekyylin roolin. Esimerkiksi Insuliini on hormoni jota muodostuu kun keho antaa signaalin korkeasta glukoosin määrästä veressä. Insuliinin määrän lisääntyminen on signaali soluille imeyttää enemmän glukoosia verestä, jolloin veren sokeripitoisuus laskee. Kiehtova ja samalla niin yksinkertainen biokemiallinen prosessi, jossa G-proteiini on keskeisessä roolissa toimien viestin välittäjänä ketjussa.  34.9% länsimaisesta populaatiosta omaa C/C genotyypin, 55.6% omaa C/T:n ja loppuosalla genotyyppi on T/T. C/C genotyyppi on ns. normaali, mutta tämä merkitsee myös korkeampaa resistanssia joidenkin lääkkeiden kohdalla. Esimerkiksi nämä ihmiset reagoivat huonommin painonhallinta-hoitoihin tai migreenilääkkeisiin. On siis niin että tämä niin kutsuttu normaali genotyyppi saa kehomme ottamaan heikommin vastaan ulkoisia, kemiallisia hoitoja. Onko tämä sitten hyvä vai huono asia jää sinun päätettäväksesi. Toisaalta, on myös osoitettu että ne, joiden genotyypissä on yksi tai kaksi T:tä omaavat selvästi suuremman riskin korkeaan verenpaineeseen ja sen tuloksena aivohalvaukseen. Yhden tai useamman T:n omaaminen kasvattaa myös vaikean ylipainon riskiä jopa kaksi- tai kolminkertaiseksi. Naisilla joiden genotyyppi on T/T painonnousu raskauden aikana on huomattavasti korkeampi kuin muissa genotyypeissä. Ja mielenkiintoinen sivujuonne on että miehillä joiden genotyyppi on T/T Viagra toimii 91% kohdalla. On siis selvää että variaatiot tässä geenissä ovat syy kiinnittää erityistä huomiota aineenvaihduntaa tehostaviin mikroravintoaineisiin, kuten jotkut mineraalit ja rasvahapot. Lisäksi, jos aineenvaihdunta ei toimi optimaalisesti, mikroravintoaineet jotka alentavat verenpainetta tai homokysteiiniä ovat välttämättömiä että voitaisiin tukea terveyttäsi luonnollisella tavalla.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page