top of page
Search

COMT

The COMT gene is listed under the detoxification section of GenTest. Yet, it is a prime example of a genetic variation that may result in a number of different risks that you may face. First things first: There are three possibilities for this gene. G:G, A:G and A:A. The most common type is the A:G variation. As usual the occurrence of the genetic variation is different for different populations in the world. In Western Europe, 29.4% have the G:G code, 46.0% A:G and the remainder has A:A. The gene codes for the enzyme catechol-O-methyltransferase, and this enzyme breaks down dopamine in the brain. If the code has changed to one A or two times A in your DNA, your effectiveness of the enzyme can be reduced up to 25% of the normal function, that means that you will have more dopamine in your brain. If that is the case you are more likely to have a lower pain threshold, an enhanced vulnerability to stress, but on the other hand, you are also more likely to be better at processing information under most conditions. People with the G in their DNA are more stress resilient and have a higher pain threshold. In genetics, the people with A:A are called worriers, and G:G are called warriors, referring to the mental effects of this genetic variation. Studies have linked this genetic variation to a number of risks. Most well established are the sensitivities to pain, and the occurrence of pain because of other health concerns, such as Parkinson’s disease and fibromyalgia. Also, brain effects such as a higher risk for schizophrenia and ADHD have been described. Typically, when people have the G:G or A:G variation, a good nutritional strategy is to increase the amount of detoxifying antioxidants in GenHealth, as well as providing ingredients that have been shows to increase the health and wellbeing of the brain, such as homocysteine reducing B-vitamins and omega-3 fatty acids. The last, only if there are no negative effects of these fatty acids for e.g. heart disease. If the A:A code occurs together with codes that increase the risk for inflammatory joint disease, an extra MSM amount is beneficial for you, to reduce possible risk of pain in your joints. This illustrates how complicated the translation of one genetic variation is for your perfect GenHealth mixture: it is always important to take different genetic variations into account at the same time, before your unique micronutrient mixture is determined.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: COMT COMT geeni löytyy GenTestin detoksifikaatiota koskevasta osiosta. Kuitenkin, se on loistava esimerkki geneettisestä variaatiosta, joka voi johtaa useisiin eri riskeihin, joita saatat joutua kohtaamaan. Aloitetaan tärkeimmästä – tällä geenillä on kolme variaatiota. G/G, A/G ja A/A. Kaikkein ylisin variaatio on A/G. Kuten yleensäkin, geneettisen variaation esiintymisen yleisyys vaihtelee maailman populaatioiden välillä. Länsi-Euroopassa 29.4% väestöstä kantaa G/G variaatiota, 46.0%:lla on variaatio A/G ja lopulla väestönosalla on siis variaatio A/A. Geeni koodaa entsyymiä, jonka nimi on katekoli-O-metyylitransferaasi ja tämä entsyymi vastaa dopamiinin aineenvaihdunnasta aivoissa. Jos DNA:si geneettinen koodi on A yhden, tai kaksi kertaa, entsyymin toiminta voi olla jopa 25% heikentynyt normaaliin toimintaan verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että aivoissasi on enemmän dopamiinia. Jos näin on, sinulla on todennäköisesti alentunut kipukynnys ja olet alttiimpi stressille, mutta toisaalta, pystyt paremmin käsittelemään informaatiota lähes kaikissa olosuhteissa. Ihmiset, joiden geneettisessä koodissa on G sietävät stressiä paremmin ja heillä on korkeampi kipukynnys. Genetiikassa niitä, joiden genotyyppi on A/A kutsutaan huolehtijoiksi, ja niitä, joiden genotyyppi on G/G kutsutaan sotureiksi, ja tällä viitataan tämän geneettisen variaation merkitykseen henkisen toimintakyvyn osalta. Tutkimukset ovat liittäneet COMT:n geneettiset variaatiot useisiin riskeihin. Kaikkein tutkituin ja perustelluin on kipuherkkyys ja kivun esiintyminen muiden terveysriskien yhteydessä, kuten Parkinsonin tauti ja fibromyalgia. Myös vaikutuksia aivoihin, kuten skitsofrenian kohonnut riski, tai ADHD, on esiintynyt tutkimuksissa. Tyypillisesti, niillä joiden geneettinen koodi on G/G tai A/G, toimiva ravitsemuksellinen strategia on lisätä detoksifikaatiota edistäviä antioksidantteja GenHealthissa, sekä lisätä niiden mikroravintoaineiden määrää, jotka tukevat aivojen terveyttä ja hyvinvointi, kuten homokysteiiniä alentavia B-ryhmän vitamiineja ja Omega-3 rasvahappoja. Jälkimmäinen vain jos Omega-3 rasvahapoilla ei ole verrattain merkittävämpiä negatiivisia vaikutuksia sydämen terveydelle. A/A variaation esiintyessä yhdessä niiden geneettisten variaatioiden kanssa, jota lisäävät nivelten tulehduksellisten sairauksien riskiä, MSM on hyödyllinen mikroravintoaine, sen alentaessa tulehdusta ja kipua nivelissä. Tämä kertoo siitä, kuinka monimutkainen ja monisyinen yhden geneettisen variaation tulkinta on että saavutettaisiin juuri sinulle sopivin GenHealthin koostumus: on aina tärkeää ottaa huomioon useita geneettisiä variaatioita yhtä aikaa, ennen kuin määritellään juuri sinun tuotteesi sopivin koostumus.


21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page