top of page
Search

CETP

Gene of the week: CETP. CETP stands for cholesteryl ester transfer protein, and is part of the heart health section of GenTest, because it is known to regulate HDL cholesterol levels, also known as the good cholesterol. It is sometimes called the "good" cholesterol because it carries cholesterol from other parts of your body back to your liver. Your liver then removes the cholesterol from your body. Increasing concentrations of HDL particles are strongly associated with decreasing accumulation of atherosclerosis within the walls of arteries. This is important because atherosclerosis eventually results in sudden plaque ruptures, cardiovascular disease, stroke and other vascular diseases. Men tend to have noticeably lower HDL levels, with smaller size and lower cholesterol content, than women. Men also have likely as a result an increased incidence of atherosclerotic heart disease. Alcohol consumption tends to raise HDL levels, and moderate alcohol consumption is associated with lower cardiovascular and all-cause mortality. Also, results obtained in a recent study revealed that there was a significant negative correlation between HDL and an increased level of thrombosis formation. Epidemiological studies have shown that high concentrations of HDL (over 60 mg/dL) have a protective value against cardiovascular diseases such as ischemic stroke and myocardial infarction. Low concentrations of HDL (below 40 mg/dL for men, below 50 mg/dL for women) increase the risk for atherosclerotic diseases. Data from the very well-known Framingham Heart Study showed that, for a given level of LDL, the risk of heart disease increases 10-fold as the HDL varies from high to low. On the converse, however, for a fixed level of HDL, the risk increases 3-fold as LDL varies from low to high. So it is proven that both the level of HDL and LDL play an important role in heart disease, but HDL is much more important. Even people with very low LDL levels are exposed to increased risk if their HDL levels are not high enough. Certain changes in diet and exercise may have a positive effect on raising HDL levels, such as a decreased intake of simple carbohydrates, weight loss, magnesium supplementation, soluble fiber, and an increased intake of unsaturated fats. The various genotypes have different effects on the HDL levels. C:C has a small reduction in coronary heart disease, as well as C:T and T:T. But the size of the effect is different when consuming alcohol. In conclusion, having the T:T genotype leads to the highest HDL cholesterol levels, and therefore the best protection against heart disease.Tohtori Peterin Viikon Geeni: CETP CETP on kolesteryyliesteritransferiproteiini ja se kuuluu sydämen terveyttä käsittelevään osioon GenTestissä, koska sen tiedetään säätelevän HDL/kolesterolin tasoa. HDL kolesteroli tunnetaan niinkutsuttuna hyvänä kolesterolina koska se kuljettaa kolesterolia kehosi eri osista takaisin maksaan. Maksa puolestaan poistaa kolesterolin kehostasi. Hyvän kolesterolin tason kohoaminen liitetään voimakkaasti arteroskleroosin kertymisen madaltumiseen valtimoiden sisäpinnoilla. Tämä puolestaan on tärkeää koska arteroskleroosin tiedetään lopulta johtavan tukosten irtoamiseen, sydänsairauksiin, verisuonitukoksiin ja muihin verisuonien sairauksiin. Miehillä on todettu olevan huomattavasti matalammat HDL-tasot, kolesterolin määrän ja koon ollessa myös pienempi. Tästä johtuen miehillä on myös verrattain korkeampi sydänsairauksien riski. Toisaalta alkoholin käytön tiedetään nostavan HDL-tasoa, ja samalla kohtuullinen alkoholinkäyttö on yhdistetty madaltuneeseen sydän- ja verisuonisairauksien aiheuttamaan, tai ennenaikaiseen kuolemaan muusta syystä. Lisäksi, viimeaikaisten tutkimusten tulokset ovat paljastaneet merkittävän negatiivisen korrelaation HDL:n määrän, ja tukosten muodostumisen välillä. Epidemiologiset tutkimukset ovat osoittaneet, että HDL:n korkea määrä (yli 60mg/dl) suojaa sydän- ja verisuonisairauksia, kuten sydänkohtaus, ja aivoveritukos, vastaan. Matala HDL:n pitoisuus (alle 40 mg/dl miehillä, ja alle 50 mg/dl naisilla) kasvattaa arteroskleroottisien sairauksien riskiä. Tulokset tunnetusta Framinghamin sydäntutkimuksesta osoittivat, että minkä tahansa LDL-tason kohdalla sydänsairauden riski kymmenkertaistuu HDL:n vaihdellessa korkean ja matalan välillä. Ja samalla HDL-tason säilyessä ennallaan, riski kolminkertaistuu LDL:n vaihdellessa korkean ja matalan välillä. Näin onsiis osoitettu, että sekä HDL:n että LDL:n merkitys sydänsairauksien kehittymise kohdalla on huomattava, mutta HDL:n vaikutukset ovat suuremmat. Jopa ne ihmiset, joilla LDL:n taso on hyvin matala, kantavat korkeaa riskiä, HDL:n ollessa matala. Muutokset ruokavaliossa ja liikkumisessa voivat saada aikaan myönteistä HDL:n kohoamista. Esimerkkinä tästä matala hiilihydraattien määrä ruokavaliossa, painon lasku, magnesiumlisän käyttäminen, liukenevat kuidut ja tyydyttymättömien rasvahappojen määrän lisääminen ruokavaliossa. Vaitelevat genotyypit saavat aikaan erilaisia vaikutuksia HDL:n tasoon. C/C:llä on pieni alentava vaikutus sepelvaltimotaudin kehittymiseen, samoin kun C/T:llä ja T/T:llä. Mutta vaikutusten määrään vaikuttaa alkoholin käyttö. Johtopäätökenä siis, että T/T genotyyppi saa aikaan korkeimman HDL:n tason, ja näinollen parhaan suojan sydänsairauksia vastaan.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page