top of page
Search

APOB

This week, I discuss the ApoLipoprotein B gene, which is related to familiar hypercholesterolemia, or having a higher than normal cholesterol in your blood due to genetic reasons. We all know that having too high cholesterol for a longer time, can clog up the arteries around your heart, leading to a heart attack, because blood does not flow as freely as it can through the clogged arteries. High cholesterol is a common medical condition, but it's often the result of unhealthy lifestyle choices, and thus preventable and treatable. With familial hypercholesterolemia, a person's risk of high cholesterol is higher because a defect (mutation) in a gene changes how the body processes cholesterol. This mutation prevents the body from removing low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, the "bad" cholesterol, from the blood. As a result, plaques can cause your arteries to narrow and harden, increasing the risk of heart disease. Most people with familial hypercholesterolemia have one affected gene and one normal gene. In rare cases, a person inherits an affected copy from both parents, which can lead to a more severe form of the condition. The normal genetic code is G:G which has no higher cholesterol in the blood due to genes. The A:A genotype has a 4 times higher risk for too high cholesterol, while A:G and G:T have 3.1 times the risk. When you have an increased risk for this type of high cholesterol, GenHealth can provide you with extra phytosterols. These are plant-based molecules that have a great resemblance to the structure of cholesterol. If one takes more phytosterols on a daily basis, the body will be partly occupied with absorption of these phytosterols, and therefore not absorb as much cholesterol from the food, resulting in a reduction of levels in the blood. A very elegant way of GenHealth to reduce your risk for heart disease. There also other factors that determine if it makes sense to add phytosterols, so always remember that GenHealth looks at the overall picture of genotypes, before a final designer ingredient mixture is created. For this decision it is important to look at the APOE genetic variation that is present in the brain section of GenTest. Variations in this gene tell us if phytosterols will have an effect for you or not. So, the combination of APOE and APOB will determine your need for phytosterols.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: APOB Tämän viikon geeniksi valikoitui ApoLipoProteiini B geeni, joka liittyy kaikkien tuntemaan hyperkolesterolemiaan, joka siis toisin sanoen on geeneistä johtuva normaalia korkeampi veren kolesterolitaso. Tiedämme kaikki sen, että pitkäkestoinen liian korkea kolesterolitaso voi tukkia verisuonia sydämen ympärillä ja johtaa näin sydänkohtaukseen verenkierron heikentyessä tai estyessä tukkeutuneissa verisuonissa. Korkea kolesteroli on hyvin tavallinen lääketieteellinen tila, mutta se on usein epäterveellisten elintapojen seurausta ja näin ehkäistävissä ja hoidettavissa. Perinnöllisessä hyperkolesterolemiassa yksilön riski korkeaan kolesterolitasoon on suurempi johtuen variaatiosta geenissä, joka muuttaa sitä miten keho prosessoi kolesterolia. Tämä variaatio estää kehoa poistamasta LDL kolesterolia (low-density lipoprotein), jota pidetään ”huonona” kolesterolina, verestä. Tämän tuloksena tukkeumat voivat johtaa verisuonien ahtautumiseen ja kovenemiseen, joka kasvattaa sydänsairauksien riskiä. Useimmat ihmiset jotka ovat altistuneet perinnölliseen hyperkolesterolemiaan ovat saaneet yhden geenin jossa on mutaatio, ja yhden normaalin geenin. Harvinaisissa tapauksissa yksilö on saanut molemmilta vanhemmilta geenin jossa on variaatio, joka voi johtaa vakavampaan tilaan. Normaali geneettinen koodi on G/G, joka ei vaikuta kolesterolitason nousuun veressä. A/A genotyypin omaavilla on 4 kertaa korkeampi riski korkeaan kolesteroliin, ja A/G sekä G/T genotyypit johtavat 3.1 kertaiseen riskiin. Jos sinulla on kohonnut riski korkeaan kolesteroliin, GenHealthissa on kasvisteroleja. Ne ovat kasviperäisiä molekyylejä, jotka muistuttavat suuresti kolesterolin molekyylirakennetta. Jos päivittäin saadaan enemmän kasvisteroleja, keho imeyttää niitä, jolloin ruuasta imeytyy pienempi määrä kolesterolia, mikä puolestaan johtaa kolesterolitason laskuun veressä. Tämä on hyvin elegantti esimerkki siitä, miten GenHealth auttaa alentamaan sydänsairauksien riskiä. On myös muita tekijöitä jotka vaikuttavat siihen, onko yksilön kannalta tarpeen syödä enemmän kasvisteroleja, ja GenHealth katsoo genotyyppiesi kokonaisvaikutusta ennekuin sinun designer ravintolisäsi valmistetaan. Lopullisen tuotteen koostumuksen kannalta on tärkeää ottaa huomioon myös APOE geenin variaatio, joka löytyy aivojen terveyteen liittyvästä GenTestin osiosta. Variaatiot tässä geenissä kertovat siitä ovatko kasvisterolit kohdallasi vaikuttavia ja sinun tarpeesi kasvisterolien osalta määräytyy APOE ja APOB geenien yhdistelmän perusteella.


11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page