top of page
Search

VDR

VDR stands for Vitamin D receptor. This gene codes for the protein that is switched on when vitamin D circulates through the body. Vitamin D is not present in many food sources and is mostly synthesized in the skin by exposure to sunlight and its UV radiation. It has several functions in the body. The active form is Vitamin D3, or also known as cholecalciferol. When Vitamin D3 binds to the VDR, it in turns switches on another biochemical process that promotes the uptake of calcium from the food. Calcium is the key building block of bones, and science has proven that a lack of vitamin D and calcium in the diet may stand at the basis of weaker bones over time, and as a result may lead to more fractures. This health concern is called osteoporosis. About 15% of people in their 50s and 70% of those over 80 are affected. It is more common in women than men. About 22 million women and 5.5 million men in the European Union had osteoporosis in 2010. A proper functioning of the VDR gene leads to adequate calcium absorption and therefore a better bone strength regulation. Most people have the G code for the VDR gene, and about 30% of the population have the A code. There is a reduced effectiveness of the VDR gene if the genotype is occurring together with other genotypes at the same time.  We call this a haplotype. In other words the risk depends not only on the single occurrence of either G or A as genotype, but in its existence with a series of other specific genotypes. When you have an increased risk for osteoporosis due to a genetic variation, it is needed to provide you with extra calcium in GenHealth, along with extra Vitamin D3. We provide these ingredients together in the same microtransporter, as they greatly promote each other’s absorption. There is common belief that vitamin D3 is more needed in the northern countries, as there is less sunshine there, particularly in winter. But in fact, it has been shown there is only a small effect of about 10% of variation on Vitamin D levels. Much more important is your genetic makeup, rather than the number of sunny days. Also, increased risk leads to the advice to reduce the intake of caffeine. There have been numerous observations that an increase in caffeine intake associates with poor bone health and a risk of developing osteoporosis. Caffeine is thought to promote the excretion of calcium in urine, whilst simultaneously preventing the production of new bone. 

Tohtori Peterin Viikon Geeni: VDR VDR on lyhennys sanoista Vitamiini D Reseptori. Tämä geeni koodaa proteiinia, joka aktivoituu, kun D-vitamiini kulkee kehosi läpi. Ravinnossa on vain vähän D-vitamiinin lähteitä ja eniten sitä muodostuu iholla auringon valon ja UV-säteilyn vaikutuksesta. Sillä on kuitenkin useita tehtäviä kehossamme. Vitamiinin aktiivinen muoto on D3, joka tunnetaan myös nimellä kolekalsiferoli. Kun D3-vitamiini sitoutuu VDR:n se puolestaan aktivoi toisen biokemiallisen prosessin, joka tukee kalsiumin imeytymistä ravinnosta. Kalsium on luuston muodostumisessa oleellinen mineraali ja useat tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiinin ja kalsiumin vähäisyys ravintomme koostumuksessa voi olla heikon luumassan taustalla, joka johtaa muun muassa murtumiin. Tämän terveysriskin nimi on osteoporoosi. Noin 15% 50-vuotiaista ja 70% yli 80-vuotiaista kärsivät osteoporoosista, jota esiintyy enemmän naisilla, kuin miehillä. Noin 22 miljoonaa naista ja 5.5 miljoonaa miestä oli diagnosoitu osteoporoosia sairastavaksi Euroopan Unionissa vuonna 2010. VDR geenin toiminta johtaa kalsiumin riittävään imeytymiseen ja näin parempaan luustontiheyden säätelyyn. Useimmilla ihmisillä VDR:ssä on G koodi, noin 30%lla on A koodi. VDR geenin vaikuttavuus on heikentynyt jos genotyyppi esiintyy muiden genotyyppien kanssa yhdessä. Kutsumme tätä halotyypiksi. Toisinsanoen, riskiin vaikuttaa sarja muita erityisiä genotyyppejä yhdessä G tai A genotyyppien kanssa. Jos sinulla on kohonnut riski sairastua osteoporoosiin geneettisestä variaatiosta johtuen, tarvitset enemmän kalsiumia GenHealthissasi, sekä oikean määrän D3-vitamiinia. Nämä mikroravintoaineet on pakattu samaan mikrotransportteriin koska niiden tiedetään huomattavasti tehostavan toistensa imeytymistä. Yleisesti uskotaan, että D3-vitamiinia tarvitaan enemmän pohjoismaissa auringonvalon vähäisyydestä johtuen, erityisesti talviaikana. Mutta itseasiassa tutkimuksella on voitu osoittaa, että sillä on erittäin pieni vaikutus, noin 10%, D-vitamiinitasoihin. Paljon tärkeämpää on geneettinen rakenteesi, kuin aurinkoisten päivien lukumäärä. Lisäksi, kohonnut riski johtaa suositukseen välttää kofeiinin nauttimista. On paljon näyttöä siitä, että kofeiinin runsas saanti liittyy huonoon luuston terveyteen ja lisää osteoporoosin kehittymisen riskiä. Kofeiinin uskotaan lisäävän kalsiumin poistumista virtsan mukana, ja samalla ehkäisevän luumassan muodostumista.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page