top of page
Search

LCT

This week’s gene is a very well-known one: the gene that produces an enzyme called lactase, which is responsible in our body for digesting lactose, or milk sugar. An increasing number of people over the last decades claims to be lactose intolerant, meaning that the body does not have the ability to digest milk sugar, and that is why there is a vast industry established around lactose free dairy products. Typical effects of lactose intolerance are intestinal cramps, bloating, and sometimes constipation. From a genetic point of view it is very simple: you either have the enzyme to digest the milk sugar or you have a malfunctioning one. The C:C genotype carrying people have a 2.5 times increased risk for being lactose intolerant, indicating there are more aspects to this, one of them being the way milk products are processed in modern day factories. Only about 9% of Western populations have this genotype and therefore have an increased risk. Interestingly, Japanese and Chinese population studies have shown that nearly 100% of them have the risk gene, proving that genetic differences clearly exist across the globe. There are, however, many people that claim to be lactose intolerant, but do not have the genotype to back up this claim. Nevertheless, if you have the genetic defect, it is wise to increase the usage of calcium and vitamin D, to counteract the reduction of this important micronutrient intake because of the reduction of milk consumption. GenHealth will take care of that for you.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: LCT

Tämän viikon geeni on hyvin tunnettu: Geeni tuottaa entsyymin, jonka nimi on laktaasi. Se on vastuussa kehossamme laktoosin, tai maitosokerin, pilkkomisesta. Yhä useammat ihmiset ovat viimevuosikymmenien aikana väittäneet olevansa laktoosi-intolerantikkoja, joka siis tarkoittaa sitä, että keho ei pysty pilkkomaan maitosokeria. Tästä johtuen liiketoiminnallisesti valtavan suureksi kasvanut teollisuuden ala on syntynyt laktoosittomien maitotuotteiden tuottamiseksi. Tyypillisiä laktoosi-intoleranssin oireita ovat kouristeleva suolisto, turvotus ja joskus myös ummetus.

Geneettisestä näkökulmasta tämä on hyvin yksinkertaista: sinulla joko on toimiva entsyymi maitosokerin pilkkomiseen, tai sitten entsyymi ei toimi. C/C genotyyppiä kantavalla väestöllä on 2.5 kertainen riski kehittää laktoosi-intoleranssi, mikä antaa viitteen siitä, että tähän liittyy useampia vaikuttavia tekijöitä, joista yksi on se, miten maitotuotteet prosessoidaan nykypäivän teollisissa tuotantolaitoksissa.

Vain noin 9% länsimäisestä populaatiosta on tämä genotyyppi ja näinollen kohonnut riski. Mielenkiintoista on, että Japanilainen ja Kiinalainen väestö on tutkimuksissa osoittanut, että lähes 100% väestöstä kantaa tätä riskigeeniä, mikä todistaa sen, että maailmanlaajuisia eroja esiintyy.

Kuten totesimme, monet ihmiset väittävät olevansa laktoosille yliherkkiä, mutta heillä ei ole genotyyppiä, joka tukisi tätä väitettä. Joka tapauksessa, mikäli sinulla on tämä geneettinen ominaisuus, on suositeltavaa käyttää enemmän kalsiumia ja D-vitamiinia, jotta voitaisiin varmistaa näiden välttämättömien mikroravintoaineiden saanti, kun maitotuotteita käytetään vähemmän. GenHealth huolehtii tästä sinun puolestasi.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page