top of page
Search

IL6

This week Gene of the Week discusses IL6, or interleukin 6. This gene codes for an important peptide that is part of the so-called acute phase response of your body against inflammation. What is common during such a reaction is that you develop a fever, and certain metabolites are excreted into your blood stream when inflammation is occurring. The effect of an increased production of these peptides is that they act to destroy growth of certain microbes. Another effect that they may have is that they increase coagulation of the blood (thickening of the blood), so that this can contribute to trapping inflammatory agents in local blood clots. Finally, they can increase vascular permeability and make infectious agents recognizable for the clean-up cells in our body. As you can see, Interleukin is part of a complex mix of biological effects to make your body extra alert to inflammation, and help to reduce it. As I have already written, inflammation, particularly chronic inflammation is increasingly considered to be a major contributor to long-term disease development, mostly in the heart, brain, and joint area. Therefore, there have been many different outcomes for variations in this gene. There are three possible gentoypes: C:C (32%), C:G (43%) and G:G (25%). This data is for people from Western decent. For other populations, e.g. Japanese, this can be completely different, as for them 100% have the G:G variation. The strongest relation to outcomes have been reported for type-2 diabetes. People with at least one G in the code have 51% more risk for this health concern. Another study showed that men with acute coronary syndrome were 389% more likely to die from the disease within year when they have the G:G code. A similar relationship was discovered for people with a stroke. On the other hand, women with C:C had a higher risk for Alzheimer. Interestingly, in a Finnish population, the presence of one or two G’s in the code was related to a longer life. As a conclusion, since inflammation and the response of our body towards it, is so complex, there is variety of health concerns that need to be taken into account in GenHealth. Depending our your code, there is a specific micronutrient mix that is delivered focusing on reducing inflammation, and when necessary, increasing insulin sensitivity, and omeg-3 fatty acid need.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: IL6 Tämän viikon geenissä tutustutaan IL6:n, joka on koko nimeltään Interleukin 6. Tämä geeni koodaa tärkeää peptidiä, joka on osa niin kutsuttua akuutin vaiheen vastetta tulehdusta vastaan kehossasi. Hyvin tavallista tällaisessa reaktiossa on, että kehität kuumeen, ja tietyn tyyppisiä aineenvaihduntatuotteita erittyy verenkiertoosi, kun sinulla on tulehdus. Näiden peptidien lisääntynyt tuotanto seuraa tällaista tilannetta niiden vaikuttaessa ehkäisevästi tiettyjen mikrobien kasvuun. Toinen vaikutus joka niillä voi olla on, että ne lisäävät veren hyytymistä (veri paksuuntuu), mikä puolestaan pyrkii sulkemaan tulehdusta aiheuttavia tekijöitä verihyytymien sisään. Lopuksi, ne lisäävät verisuonten läpäisevyyttä, jolloin kehossamme olevat puhdistajasolut pystyvät tunnistamaan tulehdusta aiheuttavat tekijät. Kuten huomaat, Interleukin on osa monimutkaista biologisten vaikutusten yhdistelmää ja tekee kehosta reaktiivisen tulehdukselle auttaen vähentämään sitä. Kuten olen jo kirjoittanut, tulehdusta, erityisesti kroonista tulehdusta pidetään yhä tärkeämpänä tekijänä rappeuttavien sairauksien kehittymisessä, pääasiassa sydämessä, aivoissa ja nivelissä. Tästä johtuen tässä geenissä esiintyvillä variaatioilla on monia erilaisia vaikutuksia. Mahdollisia variaatioita tässä geenissä on kolme: C/C (32%), C/G (43%) ja G/G (25%). Nämä tiedot ovat Länsimaisesta perimästä. Muissa populaatioissa jakauma voi olla täysin erilainen, kuten Japanissa, missä 100% väestöstä kantaa genotyyppiä G/G. Selkeimmät vaikutukset genotyypillä on todettu II-typpin diabetekseen. Ne henkilöt joilla on genotyypissään ainakin yksi G omaavat 51% korkeamman riskin tämän terveysriskin kehittymiselle. Toinen tutkimus on osoittanut, että miehet, joilla on akuutti sepelvaltimo-oireyhtymä omaavat 389% korkeamman riskin kuolla vuoden kuluessa sairastumisesta jos heillä on G/G genotyyppi tässä geenissä. Saman suuntainen suhde on löytynyt niiden henkilöiden kohdalla, jotka sairastuvat aivohalvaukseen. Toisaalta, naiset, joilla on genotyyppi C/C omaavat korkeamman riskin sairastua Alzheimerin-tautiin. Mielenkiintoista on se, että Suomalaisessa väestössä genotyypin G esiintyminen liitetään pitkäikäisyyteen.  Yhteenvetona voimme todeta, että kehomme vaste tulehdukseen on niin monisyinen, että on useita terveysriskejä, jotka on otettava huomioon GenHealthia tehtäessä. Genotyyppisi  kertoo siitä, millainen erityinen mikroravintoaineiden sekoitus on sinulle juuri sopiva, kun halutaan alentaa tulehdusta ja jos se on tarpeen, lisätä insuliiniherkkyyttä sekä huomioida omega-3 rasvahappojen tarve kehossasi.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page