top of page
Search

FTO

This week’s gene has a nick name: the Fat Gene. Studies first related genetic variations in this gene to obesity and type-II diabetes in 2009. In this study, it was concluded that having the risk code, meaning either A:A or A:T increases your risk for being obese and as a result developing type II diabetes. For A:A the risk is 3 times as high for obesity, and 1.6 time for diabetes. For A:T, it is 1.3 times the normal risk for developing diabetes, as a result of the increased body mass. Of course, not all populations across the world have the same spread in the genotypes, but in all studies combined for adult populations, about 39% have at least 1 A in the genotype. To find out if the effect is already there for younger people, the study also tested the relationship between body weight for children in an American and Finnish population. It was concluded that the birth weight was not associated with the presence of this genotype, but the effect arose later in the life of the children, proving that the obesity effect is emerging later in life due to an unknown reason at this moment. The conclusion for Finland was “Each copy of the A code was associated with in increase in BMI at the age of 14. Children with T:T had an average of 19.14 BMI. A:T has 19.25 and A:A had 19.38. This may seem like small changes, but given the formula for BMI (weight / square of height), if a boy of 14 is 1.60 m tall, an increase in BMI from 19.14 to 19.38 means an increase in weight of 1.2%. And that is only extrapolated later in life. In other words. The presence of a higher risk for obesity and type II diabetes, needs to be controlled by providing the right micronutrient mixture in GenHealth. The minerals, and metabolism promoting ingredient mix will provide activation of insulin sensitivity, as well as a fat burning effect. Knowing that you will be at greater risk later in life, it is critical to take action early. GenTest and GenHealth provide this solution.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: FTO Tämän viikon geenillä on lempinimi: Rasvageeni. Tutukimukset ovat liittäneet tämän geenin variaatioita vaikeaan ylipainoon ja II-tyypin diabetekseen vuonna 2009 tehdyssä tutkimuksessa, jossa todennettiin, että genotyypin ollessa A/A tai A/T sen kantajalla on korkeampi riski vaikeaan ylipainoon ja sen seurauksena II-tyypin diabetekseen. Jos genotyyppi on A/A vaikean ylipainon riski on kolminkertainen ja samalla diabeteksen kehittymisen riski kasvaa 1.6 kertaiseksi. A/T genotyypin kantajilla on 1.3 kertainen riski normaaliin verrattuna kehittää diabetes kohonneen kehonpainon vuoksi. Luonnollisesti kaikissa populaatioissa maailmassa genotyyppien jakauma ei ole sama, mutta kaikissa tutkimuksissa joissa on tutkittu aikuisväestöä, noin 39% kantaa vähintään yhtä A:ta genotyypissään. Jotta voitaisiin selvittää onko vaikutukset samat myös nuoressa väestössä, tutkimuksessa testattiin myös kehon painon suhdetta Amerikkalaisten ja Suomalaisten lasten keskuudessa. Tuolloin todettiin, että syntymäpaino ei ole yhteydessä näiden genotyyppien esiintymiseen, mutta niiden vaikutukset voimistuivat myöhemmin lasten elämässä, ja näin todennettiin ylipainoon liittyvien vaikutusten tulevan ilmi vasta myöhemmin, vaikkei syytä tähän pystytäkään vielä osoittamaan. Lopputuloksena Suomessa todettiin että ”Jokainen A koodi on liitettävissä korkeampaan painoindeksiin 14 vuotiailla”. Lapsilla joiden genotyyppi oli T/T painoindeksin oli keskimäärin 19.14. A/T genotyypin kantajilla painoindeksi oli keskimäärin 19.25 ja A/A genotyypin kantajien kohdalla se oli 19.38. Eroavaisuudet voivat vaikuttaa hyvin pieniltä, mutta jos ajatellaan painoindeksin kaavaa ( paino (kg) / pituuden (m) neliöllä), niin 14 vuotiaan pojan ollessa 160 senttiä pitkä painoindeksin kohoaminen 19:14 merkitsee 1.2% korkeampaa painoa 14 vuoden iässä ja tämä on eroavaisuus, joka vain kasvaa myöhemmässä elämässä. Toisin sanoen – vaikean ylipainon ja II-tyypin diabeteksen riskiä täytyy, sen ollessa korkeampi, kontrolloida tarjoamalla mahdollisimman aikaisin GenHealthin myötä juuri oikea mikroravintoaineiden sekoitus kehollemme päivittäin. Mineraalit ja aineenvaihduntaa tukevat ainesosat tehostavat insuliiniherkkyyttä sekä rasvan käyttöä energianlähteenä. Tietäessäsi, että sinulla on tällainen iski, on äärettömän tärkeää toimia jo aikaisessa vaiheessa. GenTest ja GenHealth tarjoavat ratkaisun tähänkin. 


14 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page