top of page
Search

CHF

CHF stands for Complement Factor H and can be found in the eye health section of the GenTest Report. The gene and possible variations in the coding have a relationship with the risk for development of age-related macula degeneration (AMD). Studies have shown that people with the genotype T;T have a lower risk for the development of AMD, whereas C;T indicates a 2.5 times increased risk, and C;C even a 3.2 times increased risk. AMD is a medical condition which may result in blurred or no vision in the center of the visual field. Early on, there are often no symptoms. Over time, however, some people experience a gradual worsening of vision that may affect one or both eyes. While it does not result in complete blindness, loss of central vision can make it hard to recognize faces, drive, read, or perform other activities of daily life. Macular degeneration typically occurs in older people. It is due to damage to the macula of the retina. The macula is also called the yellow spot, there is where your vision is the sharpest. Preventive efforts include exercising, eating well, and not smoking. There is no cure or treatment that returns vision that has been already lost. In 2015 it affected 6.2 million people in the world. In 2013 it was the fourth most common cause of blindness after cataracts and glaucoma. About 0.4% of people between 50 and 60 have the disease, while it occurs in 0.7% of people 60 to 70, 2.3% of those 70 to 80, and nearly 12% of people over 80 years old. Macular degeneration by itself will not lead to total blindness. For that matter, only a small number of people with visual impairment are totally blind. In almost all cases, some vision remains, mainly on the side of the visual field. But, the loss of central vision profoundly affects visual functioning. It is quite difficult, for example, to read without central vision. Apart from genetic variations, other risk factors also have an impact on the risk for AMD, mostly smoking, high blood pressure, high cholesterol, obesity, and excessive blue light in the eye due to too much sun light. Good nutrition is important to keep your eyes healthy and functioning their best throughout your lifetime. A very important eye nutrient that may reduce your risk for macular degeneration is lutein. Lutein is a carotenoid that is a yellow pigment found widely in vegetables and other plants. It is present in the macula, and gives it its yellow color. It absorbs the high energy light from the sun, and thereby prevents the damaging effect of that light. Cooked spinach is one of the best natural food sources of lutein. It is however, very difficult to get a meaningful amount of lutein from spinach, due to reduced concentrations in today’s grown spinach. And, who eats spinach every day? And along with other natural antioxidants, including vitamin C, beta carotene and vitamin E, it protects the retina from the damaging effects of free radicals. A number of studies have found that lutein either helps or prevents AMD or may slow progression of the disease. If you have a higher risk for AMD as shown by GenTest, we provide you the best possible mix of lutein and antioxidants to protect you from developing this disease.

Tohtori Peterin viikon geeni: CHF CHF on lyhenne sanoista Complement Factor H ja geeni löytyy GenTesti raportin Silmät osiosta. Tällä geenillä ja sen variaatioilla on vaikutus verkkokalvon ikärappeuman kehittymiseen (AMD). Tutkimukset ovat osoittaneet että ihmisillä joilla on genotyyppi T/T riski AMD:n kehittymiseen on alentunut. C/T genotyyppi nostaa riskiä 2.5 kertaiseksi ja C/C jopa 3.2 kertaiseksi. AMD on sairaus joka voi johtaa epätarkkaan näköön tai näkökentän keskialueen hämärtymiseen. Sairauden alkuvaiheessa oireita ei esiinny, mutta ikääntyessä näkökyky heikkenee vähitellen toisessa tai molemmissa silmissä. Vaikka sairaus ei johdakkaan sokeutumiseen, näkökyvyn hämärtyessä se vaikuttaa kasvojen tunnistamiseen, ajokykyyn sekä moniin muihin arkielämän toimintoihin. Verkkokalvon ikärappeuma esiintyy tyypillisesti ikääntyneiden kohdalla ja se johtuu verkkokalvon vaurioitumisesta. Keltainen piste on silmän tarkkanäköalue, ja siellä vauriot esiintyvät. Ennaltaehkäisyssä liikunnalla, terveellisellä ravinnolla ja tupakoinnin välttämisellä on merkitystä. Sairautta ei voida parantaa eikä menetettyä näkökykyä voida palauttaa. Vuonna 2015 6.2 miljoonaa ihmistä kärsi sairaudesta maailmassa ja vuonna 2013 se oli kaihin ja glaukooman jälkeen yleisin syy sokeutumiseen. 0.4% 50-60 vuotiaista ihmisistä sairastaa tätä silmäsairautta, 0.7% yli 60 vuotiaista, 2.3% yli 70- ja 12% yli 80-vuotiaista. Verkkokalvon ikärappeuma itsessään ei johda täydelliseen sokeutumiseen, mutta vain hyvin pieni I osa ihmisistä joilla näkökyky on heikentynyt ovat itseasiassa täysin sokeita. Lähes aina näkökyky säilyy osittain, mutta silmän keskikentän hämärtyminen vaikuttaa näkökykyyn kokonaisuudessaan huomattavasti. Esimerkiksi lukeminen on on hankalaa jos silmän keskialueella ei ole tarkka näkökyky. Geneettisen variaation lisäksi tupakointi, korkea verenpaine, korkea kolesteroli, ylipaino ja auringon valosta johtuva suuri sinisen valon määrä silmässä vaikuttaa verkkokalvon ikärappeuman kehittymiseen. Oikea ravitsemus on tärkeää silmien terveyden hoitamisessa ja niiden parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi koko elämäsi ajaksi. Erittäin tärkeä mikroravintoaine silmille on luteiini. Luteiini on karotenoidi, jonka tunnistaa keltaisesta väristä kasviksista, vihanneksissa ja hedelmissä. Sitä esiintyy verkkokalvon keltaisessa pisteessä josta nimi ja väri johtuu. Luteiini imee korkeaenergistä sinistä valoa auringosta ja näin ehkäisee sen vahingollisia vaikutuksia. Pinaatti on yksi parhaista luonnollisista luteiinin lähteistä. Riittävän annoksen saaminen on kuitenkin hyvin vaikeaa myös pinaatista, koska luteiinin määrä pinaatissa on vähäinen. Ja kukapa meistä syö pinaattia päivittäin? Muiden luonnollisten antioksidanttien kuten C vitamiini, beta karoteeni ja E vitamiini, ohella se suojaa verkkokalvoa vapaiden radikaalien aiheuttamilta vaurioilta. Useat tutkimukset ovat osoittaneet että luteiini ehkäisee AMD:n muodostumista ja etenemistä, sekä lieventää oireita niiden ilmaantuessa. Jos sinulla on GenTesti raporttisi mukaan genotyyppi joka altistaa AMD:lle, me teemme juuri sinulle parhaiten sopivan sekoituksen luteiinia ja antioksidantteja jotka suojaavat sinua taudin kehittymiseltä.


6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page