top of page
Search

AGT

The AGT gene codes for Angiotensinogen protein. This enzyme is a direct vasoconstrictor. This is a complicated word for a protein that causes the arteries and veins to constrict. And as you can imagine, if the arteries and veins are becoming tighter in your circulation system, the blood has to squeeze through narrower openings, and that will raise the blood pressure. High blood pressure increases the risk for coronary disease because the high pressure causes continuous high pressure on the walls of the arteries as well as shear stress on the artery walls. This in turn damages the walls of the arteries. Once the walls are damaged, they become susceptible to cholesterol and calcium plaque formation, which tend to accumulate in these damaged portions of the coronary artery walls and grow with time, eventually leading to blockages in the coronary arteries and coronary artery disease. These plaques that then develop become susceptible to rupture from the ongoing high blood pressure. A plaque rupture then leads to formation of blood clot in the artery, leading to a heart attack. High blood pressure has many other potential risks for your health, like damage to your brain in the form of transient ischemic attacks, or stroke as a long term effect. Your kidneys are under particular risk for failure of effectively filtering waste out of your blood if you have continued high blood pressure. A last example are your eyes: continued high blood pressure may damage the delicate blood vessels in your retina. People with the genotype T/T have a normal risk for high blood pressure. The persons with either C/C or C/T have twice as high risk for high blood pressure. For those persons, GenTest advises to reduce the intake of salt, alcohol and total fat particularly, as they can induce an unnecessary extra increased risk. An increased level of potassium has proven to be beneficial to lower blood pressure as it increases the excretion of sodium by the kidneys. Also the superfruit berry extracts in GenHealth have a beneficial effect. The flavonoids that are present in those berries can be very effective in preventing hypertension.

Tohtori Peterin Viikon Geeni: AGT AGT koodaa Angiotensinogeeniproteiinia. Tämä entsyymi on suora vasokonstriktori, monimutkainen nimitys proteiinille joka saa valtimot ja verisuonet supistumaan. Ja kuten voit kuvitella, jos valtimot ja verisuonet supistuvat, verenkierrossasi veren on puristettava läpi kapeammista aukoista ja tämä nostaa verenpainetta. Korkea verenpaine lisää sepelvaltimotaudin riskiä sen johtaessa valtimoiden seinämiin johtuvaan jatkuvaan painetilaan, mikä lisää valtimoihin kohdistuvaa stressiä. Tämä johtaa valtimoiden seinämien vaurioitumiseen, ja kehon pyrkiessä korjaamaan näitä vaurioita altistumme kolesterolin ja kalsium plakin aiheuttamien tulosten muodostumiselle, näiden kertyessä sepelvaltimoiden seinämiin. Kertymien kasvaessa ne ennen pitkää johtavat tukoksiin ja siten sepelvaltimotaudin kehittymiseen. Jatkuva korkea verenpaine voi aiheuttaa tulosten repeämiä, mikä puolestaan johtaa veritulpan muodostumiseen valtimossa, mikä puolestaan voi johtaa sydänkohtaukseen. Korkea verenpaine aiheuttaa useita muitakin mahdollisia riskejä terveydellesi, kuten esimerkiksi aivokudoksen vaurioita, joista voidaan mainita ohimenevä iskeeminen tukos, tai aivohalvaus, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Myös munuaisten toiminnalliset häiriöt voivat  aiheutua jatkuvasta korkeasta verenpaineesta niiden suodattaessa haitallisia aineita  ja epäpuhtauksia verestä. Viimeisenä esimerkkinä silmät: jatkuva korkea verenpaine voi vahingoittaa hiussuonistoa verkkokalvollasi. Se väestön osa jolla on genotyyppi T/T ei kärsi kohonneesta korkean verenpaineen riskistä. Jos genotyyppi on C/C tai C/T on kohonneen verenpaineen riski kaksinkertainen. Näiden henkilöiden kohdalla GenTest suosittelee vähentämään suolan, alkoholin ja rasvan määrää, niiden korottaessa riskiä entistä enemmän. Potassiumin korkeampi määrä on osoittautunut edulliseksi verenpaineen laskemisessa, sen kasvattaessa munuaisten kykyä suodattaa sodiumia. Samoin GenHealthin sisältämät supermarjauutteet ovat vaikutuksiltaan hyödyksi. Uutteiden sisältämät flavonoidit voivat olla hyvin tehokkaita korkean verenpaineen ennaltaehkäisyssä.


5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page