top of page
Search

NOS3 (Episode 2)

Gene of the week: NOS3 (Episode 2).  The last episode of gene of the week already announced that this gene will be covered in three different episodes. That is because it is listed three times in the report under the section for hockey. This week I discussed the second genetics elevation possibility: rs1799983. Also this is navigation is predictive of your risk for heart disease. In particularly there was a study performed in women that showed that carriers of the risk Jean being either GT (53% of the population)or TT (7.7% of the population)had about a two times higher risk for developing pregnancy induced hypertension. Also a very big combined analysis of 26 different studies that included 9867 patients found that the code TT increases the risk of ischemic heart disease by a factor of 31%. It has also been shown that the genetic code for this gene is the predictive marker for the effects that omega three fatty acids will have on your risk reduction for cardiovascular see in particular for your triglyceride concentration. People that have either one or 280 in their genetic variation are very bad in response of omega-3 fatty acids do abused their blood try Crystal Lake levels. For them it is very important to increase the omega-3 fatty acid supplementation in order to reduce the risk for heart disease as much as possible, and particularly for people that also suffer from metabolic syndrome or have a metabolism genetic defect. This genetic creation is therefore very important to observe in relationship with other genetic variations as they may paint a completely different picture depending on a combination genotype. If you are at higher risk of coronary heart disease due to a genetic creation for this gene our contact will provide you with ingredients that will lower your cholesterol, triglycerides, and will also reduce your risk for developing triglycerides in your blood. 

Tohtori Peterin Viikon Geeni: NOS3 (Osa 2) Viime viikon geeni käsitteli geeniä, josta jo kerroinkin, että se otetaan esille kolmessa osassa. Tämä johtuu siitä, että se on listattu kolme kertaa sydäntä käsittelevässä GenTesti Raportin osiossa. Tällä viikolla tutustumme toiseen geneettiseen variaatioon: rs1799983. Myös tämä variaatio kertoo sydänsairauksien riskistäsi. Erityisesti naisille tehdyssä tutkimuksessa osoitettiin, että riskigeenin kantajat, joilla genotyyppi on G/T (53% väestöstä) tai T/T (7.7% väestöstä) omaavat jopa kaksinkertaisen riskin raskaudenaikaisen korkean verenpaineen kehittymiseen. Lisäksi, suuressa yhdistelmäanalyysissa joka pohjautuu 26 eri tutkimukseen, ja joiden otannassa oli 9867 potilasta, osoitettiin että T/T genotyyppi lisää iskeemisen sydänsairauden riskiä 31%:lla. On osoitettu myös, että geneettinen koodisi tämän geenin osalta ennustaa omega-3 rasvahappojen vaikuttavuutta sydän- ja verisuonisairauksien riskin alentamiseen erityisesti veren triglyseridipitoisuuden osalta. Ne henjilöt, joilla on 1 tai 2 A:ta geneettisessä variaatiossaan vastaavat erityisen huonosti omega-3 rasvahappojen vaikutukseen veren triglyseridipitoisuuden alentamisessa. Heidän kohdallaan on erityisen tärkeää lisätä omega-3 rasvahappojen määrää ravintolisän kautta, jotta sydän- ja verisuonisairauksien riskiä voidaan madaltaa mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on vieläkin tärkeämpää sen väestönosan kohdalla, joilla on aineenvaihdunnallinen syndrooma, tai geneettisesti heikentynyt aineenvaihdunta. Tämä geneettinen variaatio on erityisen tärkeä huomioida yhteydessä toisiin geneettisiin variaatioihin, sillä ne voivat muodostaa täysin uuden kuvan riippuen genotyyppien yhdistelmästä. Jos sinulla on kohonnut sepelvaltimotaudin riski  genotyypistäsi johtuen, sinun GenHealthisi sisältää juuri ne ainesosat, jotka auttavat alentamaan kolesterolia, triglyseridejä, sekä auttavat ennaltaehkäisemään tulehdustiloja sydämessä ja verisuonistossasi.


8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page